Print Friendly, PDF & Email

Heinrich Gottlieb Köhler – mestergravøren på Nøstetangen

Da klokkene i Christians kirke ringte til begravelse var det ingen overdådig ringing. Folk i Københavns gater og hus merket seg at det ikke var noen person av rang som skulle bæres til graven. Christians kirke, menighetskirken for byens tyske minoritet, var et staselig bygg, formet over samme lest som Kongsberg kirke og som denne med lukkede kirkestoler utleid til velstående borgere. Nesten som et vitnesbyrd om at de tysktalende stadig ble færre i byen, var det bare noen få til stede ved begravelsen. De to gamle mennene bar ennå sine hatter taust i hånden da de forlot kirkegården…..

Les mer på Lokalhistoriewiki (Terra Buskerud – historieboka.no er nedlagt)