Print Friendly, PDF & Email

Herman Wildenveys dikt «St. Hallvard»
med Daniel Hanssens musikk i kirken.

Drammens Tidende 13. september 1952:
Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
Mars 2023

En av søndagens store begivenheter blir sikkert fremføringen av Daniel Hanssens musikk til Herman Wildenveys dikt Hallvard av Huseby. Musikkverket som er skrevet for fullt orkester blir fremført under ettermiddagens festgudstjeneste i Bragernes kirke ved Drammens byorkester og komponisten fører selv taktstokken over byens utmerkede amatørorkester.

I samtale med DT og BB uttaler Daniel Hanssen at han har arbeidet med musikken til diktet siden tidlig i sommer, da planene om feiringen av Drammensdagen begynte å ta form. Kirkemusikk i egentlig forstand er det ikke sier komponisten. Dertil er det for dramatisk i sin oppbygging, men som et ledd i spesiell festgudstjeneste forsvarer det sin plass i kirken. I komposisjonen har jeg søkt å danne bakgrunnen for Wildenveys dikt, og etter en kort innledning kommer selve resitasjonen av diktet som vil bli utført ved Egil Hernes. Fremførelsen av verket vil ta ca 15 minutter.

Verket er laget for denne spesielle anledningen, og hvorvidt det kan forsvares å oppføres senere og i andre omgivelser vil ikke komponisten uttale seg om.

«Hallvard av Huseby»
I Bragernes kirke.

Drammens Tidende 15. september 1952.:
Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
Mars 2023

To som bidro til feiringen av den minneverdige dag var også Herman Wildenvey og Daniel Hanssen med kantaten «Hallvard av Huseby» som ble fremført under festgudstjenesten i Bragernes kirke. Det er i grunnen synd at kantatens skjebne i regelen er bare bli fremført bare en gang. Hva denne kantaten angår skulle jeg imidlertid anta at det også skulle finnes anledninger for fremførelse senere. Selv om Hallvard-kantaten kanskje fra dikterens side er ment som et leilighetsarbeid, virker det som om komponisten har gått alvorlig inn for den musikalske skildring av sagnet om St. Hallvard slik Wildenvey har behandlet det.

Det kan være vanskelig å danne seg noen begrunnet mening om et verk etter bare å ha hørt det en enkelt gang, men en sitter i all fall tilbake med nok av positive inntrykk etter denne fremførelsen. Selve anlegget av musikken er nærmest episodisk, den viser ikke egentlig noen konsentrert tematisk utarbeidelse, men gir øyeblikksskildring av de enkelte situasjoner i diktet. Det er mulig at Daniel Hanssen nettopp har ment det slik, men det bevirker i alle fall at det kan være litt vanskelig å holde tråden i det hele. Det virker som om komponisten stadig er på jakt etter nye innfall, uten å gi seg tid til å bearbeide de foregående. Men det er også meget vel mulig at en ved en eventuell senere framførelse vil komme til andre resultater.

Ellers fester en seg ved det vakre tonefallet i Daniel Hanssens musikk. Det er naturlig «flyt» over den, stemningen i de mange lyriske avsnittene er fine og ekte, og de dramatiske momentene som dikte gir anledning til bringer god musikalsk spenning. Instrumentasjonen er luftig og varierer med måteholden bruk av de sterkeste effektene.

Om utførelsen av Byorkestret og Egil Hernes under komponistens ledelse er bare godt å melde. Orkesteret virker presist og veltrimmet, og Egil Hernes reciterte med myndighet og klar diksjon. Orkesterets fremførelse av Edvard Bræins fantasi også vakkert innen rammen for denne spesielle gudstjenesten.