Print Friendly, PDF & Email

Herman Wildenveys hittil ukjent korrespondanse

Tekst: Gjermund Glittfjell.
Transkribering: Turid Horpen
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE.
August 2019

Et brev lå for salg i Cappelen Dahms antikvariat. Det var såpass av interesse at Solbergelva i Bilder kjøpte det inn til Eiker Arkiv. Brevet, som er på  4 sider med konvolutt datert 1921 og som er sendt til Gunnar Gran, Kristiania, viser litt av Herman Wildenveys opphold i København. Det virker som om Herman Wildenvey har kommet raskt av gårde til København, da alt av eiendeler står igjen i Kristiania. Herman Wildenvey må vist en tur på «vann og brød» i Kristiania, så ting haster! Ellers ber han om hjelp til en ny utgivelse av en diktsamling. Resten kan du lese selv:

Kjære Gunnar Gran!

Jeg skulde ha hat dig i tale for længe siden, og har skrevet
et brev før. Siden du ikke har svaret maa det være gaat forgæves.
Kjære ven, hvis nu dette kommer dig i hænde saa har du et lass af
bønner fra mig at opfylde. Men først maa jeg takke dig for den
gode dag, som jeg slet ikke ved hvordan endte. Hvor slap du
mig. Linen var vel temmelig slak paa det tidspunkt? Pengene
konsumerende jeg raskt og maatte tilsidst slaa Thommesen
for 30 koner for at komme avsted. Men mine kofferter var da
indelaast hos Rulle Rasmussen, Leif Ericsonsgade 3. Jeg
understreker adressen, fordi du nok dessverre maa være saa snild
at huske den, men derom siden. Jeg kom altsaa uden tøi og
i de brune filler jeg hadde paa, – hjem til Gisses. Hun fikk meg
dog, takket være en afbetalingsjøde. jeg har her nede, noenlunde fort
restaureret – og i hendes omsorg arbeider jeg nu som en hest
hver dag. For at være ærlig, mitt arbeide og min afholdenhed
har været afbrudt af en liden tur, – 3 dage, mens Gisses
var paa landet. Saa du ser hvor nødvendig hun er. Jeg
har ellers alltid drikkevarer i huset til mulige besøgende, men
«rører det ei»‘!
Nu dette er din ublide Ingres -. nu kommer jeg til texten.
Du maa hjelpe mig i høst. Dessverre ikke med vort paatænkte
Blad, men med at faa samlet alt, hva jeg har skrevet.

Hvis det kunde komme lidt efterhvært saa var det godt, for saa
skriver jeg det om, og Gisses skriver det paa maskine. Det haster for
færdelig da jeg skal hjem og avsone 2 dages vand og brød og
2 Dages arrest den 20 sept. Du har vel allerede hat
din besøgelsestid? Sig nu om der er nogen mulighet for at faa
en slig bog du til jul,, men vi gir fanden i alt andet
bare den blir imponerende tyk? Digtene blir ikke
tyndere for det.
For det tilfældes skyld, at du ikke finder alt rasket saa
find endelig i Morgenbladet, samtlige fortsettelser af «Kjærlighed
varer lengst». Den er paa noget som 16 eller 17 for-
sættelser. Spørg ogsaa Hr. Lochmann i Norske Argus
om han har nogen udklip af den slags fra den sidste
tid – Du kan begynne med at forhøre dig om hva jeg
skylder ham. Du maa også sende mine kofferter
herned. Lad Rulle betale det, det er aftale med ham.
Gud ved om du kan gjøre nogetsomhelst af alt det-
te meg jeg har virkelig sat mit haab til dig og vil
bli forferdelig skuffet, hvis du er anderwo engagiert.
Jeg maa slutte her for dennegang. men vær forvisset om
at jeg for længe, længe siden vilde ha sat mig i forbindelse
med dig, – ju ikke engang tabt dig afsyne, hvis ikke
solen havde gaat ned for min jordiske bevisthed hin
knækkende rare dag.

Jeg ligger og hører mit stenhjærte hamre
Det herjes i kveld af en selsom glød
Der raser en brand i de ildfaste kamre
Aa Gud for et liv, Gid jeg heller var død.

Af prosa, rundt om i alle Kristianias aviser. Saa
Skal vi sigte og omskrive og redigere, og gjøre en
Større prosabog du af det. Dernæst skal jeg selv faa
fat i digtene og skrive nye saadanne, saa der skal komme
en liden diktsamling som altids skal kunne
forsvare mig paa arenaen, hvis prosaen ikke skulle
strække til. Der er noget i Ukens Revy som hedde «King»,
Det skal fortsættes, saa det mon komme først. Friderich
der Grosse har jeg heller ikke. I Verdens Gang for 1908
Februar eller 1. staar » Profeten».. den vil jeg ha. – I Tidens
Tegn er det: «Paa Lykkens Tinde» (1910 til omarb.)
A Touch of high Life. November 1912. l den dybe
Sommernat. (juleaften 19I3) «Indover skogene» (januar
1914) Ellers alt du kan overkomme. Dette
er et voldsomt arbeide, iser hvis du maa
gaa i universitetsbiblioteket for at
skrive noget af, eller for at finde numrene. Selv
følgelig kan du ikke gjøre det gratis, og der-
for skal jeg uden vidre snak om den ting
anvise dig et lideet honorar, naar jeg hører
fra dig – om du virkelig kan paata dig byrde

Ansikt til ansikt med angsten alene,
Knuget af anger paa synderens vis…
Og pulsenes slag gjennom aarenes grene
Er slag i min sjæl – med et brændende ris.

Slig kvad jeg, da jeg kom til besinnelse efter
Den dag du havde sagt slik ordt: Thousand kisses
from Gisses.

Skriv nu snart, kjære ven Gunnar. Jeg holder
Saa forfærdlig meget af dig og har saa meget at takke
dig for. Gjør hva du kan for mig, også denne
gang saa vil gode magter (som sikkert findes)
lønne dig. Jeg skriver nu saa hastverks mæssig, at det
ikke er nogen mening i det, – og forresten stadig under
uvissheden om hvorvidt dette kommer frem. Naar
jeg er sikker i min sag, skal jeg gladelig afse tid
til at dvæle ved vort venskab.
Lev vel. Skriv vel Farvel Warschau, men
Paa Gjensyn

Din Herman

 

Af «Søsken»

Hun var som liljene, saa tidt besunget,
En Sarons Rose baade ond og god,
Saa tornefager og saa nysudsprunget
Og ren og rødmende som lin og blod.
Men hun, – en blomst paa denne blide mark
Blev mandig modig som en ung Jean d’Arc
Da kampens

Jeg sendte forrige brev til Oscarsborg
Med haab om at de der kunde om
Adressere det. Nu sender jeg dette
til Aimersen, Nationalteatret og ber ham samtidig i et andet brev
indstændig om at faa fat paa dig. Det skulde jeg kanskje ha gjort
først, men han ymtet i vaar noget om at han skulde paa landet
i sommer. – Saa i guds navn flyv ud mit brev

Fra Tidens Tegn 22. juni 1918

Drammens Tidendes gamle lokaler på Bragernes i Drammen

LOCHMANN, Carl August Gotthelf.
cand. jur., Oslo, f. 19. november 1863 i Oslo, sønn av professor Ernst Ferdinand. L.(1820-91) og Charlotte Marie Eleonore Johnsen
St. 1883, cand. jur. 1888. Ansatt Stat. Centralbyra og Universitetsbiblioteket, Oslo, startet 1897 avisutklipningsbyrået Norske Argus, som han fremdeles driver Utgav 1924 Kristiania og omegn i utklipp. 1. samling.

Herman Wildenvey ba Lochmann om å samle alt som omhandlet han selv.

Dette brevet dukket opp da Eiker Arkiv ryddet opp i kjelleren til Lyche Forlag i Allumgården i Drammen. Det var et stort arkiv med mengder av korrespondanse, notekontrakter, personlige brev til red. Raknerud, pluss en mengde brev, notater etc. i forbindelse med Lyches trykkeriproduksjon. Dessverre var arkivet preget av store vann- og fuktskader. Dette brevet må ha vært sendt til redaktøren (Raknerud) i Drammens Tidende og Buskeruds Blad.

Hva Faen angaar det mig og min Kunst, hva deres
Elendige læsere kan gjætte?
Ønsker herved at opplyse, at Herman Wildenvey ikke
er noget psendonyme for verken Olsen
eller Persen eller noget andet stort navn på Dram-
menskanten. Og det skal De herefter komme
til at merke. Deres sjofle kritik er en
skam for norsk tryksværte… Men vær nu
lidt forsiktig og husk, at jeg er Herman
Wildenvey og Drammen og Assens er
nøiaktig det elendigste jeg ved.
NB. Læs for øverig kritiken
i «Verdens Gang».                          Herman Wildenvey

Redaktør Lars Raknerud

Olaf Korsgaard og Herman Wildenvey

Ruud