Print Friendly, PDF & Email

Himmelseng fra Nyrud

 
«Månedens kulturminne» (januar 2007)
Tekst: Bent Ek
Foto: Norsk Folkemuseum
01.01.2007
 

 

 

Norsk Folkemuseum har vært et foregangsmuseum når det gjelder arbeidet med å gjøre gjenstandssamlingene sine tilgjengelig på internett. Over 350.000 gjenstander og bilder ligger nå i den elektroniske katalogen, som en kan gå inn og søke i på internett. Som et eksempel, har vi valgt å presentere denne himmelsenga fra gården Nyrud på Fiskum.

Himmelsenga på Norsk Folkemuseum har nok opprinnelig stått i det gamle våningshuset på Nyrud, som ble revet i 1972. Dette var en typisk 1700-talls bygning.

Folkemuseet har prioritert å legge ut et stort antall gjenstander istedenfor å få med detaljerte opplysninger om hver gjenstand, så dessverre er det ikke så mange fakta vi får presentert om himmelsenga fra Nyrud. Da må en besøke Folkemuseets dokumentasjonssenter, som er åpent for besøkende tirsdag – torsdag, kl.10-15 etter avtale.

Kanskje kan det være en framtidig oppgave for Eiker Arkiv å registrere flere opplysninger om gjenstander fra Eiker og lage linker fra eiker.org til museenes elektroniske kataloger. For Norsk Folkemuseum er naturligvis ikke det eneste museet som oppbevarer gjenstander fra Eiker, og stadig flere museer arbeider nå med å gjøre katalogene sine tilgjengelig på nettet.

Forheng som hører til himmelsenga.

 

 

På hjemmesidene til Norsk Folkemuseum kan en søke i katalogen etter både gjenstander og fotografier, på personnavn eller stedsnavn. For å få med alt fra Eikerbygdene, kan en søke på Eiker (526 gjenstander), eller en kan avgrense søket til Øvre Eiker (465 gjenstander) eller Nedre Eiker (64 gjenstander). Dessuten er 6 gjenstander registrert på «Eker». Dessuten kan en søke på gårdsnavn eller andre stedsnavn – men da får en også med identiske stedsnavn fra andre bygder.

 

Fire andre mer eller mindre tilfeldig valgte eksempler på hva Norsk Folkemuseum s samlinger rommer av gamle kulturminner fra Eiker: Øverst til venstre ei rosemalt tine fra Rud på Fiskum, til høyre en vest fra gården Myhre. Nederst til venstre har vi ei såkalt «kjenge» fra Hegstad. Navnet kan så vidt tydes til Sjur Nils Søn Hegstad. Den siste gjenstanden er det kanskje ikke så lett å gjette seg til hva er. Det er nemlig ei snuskvern, som Folkemuseet har fått tak i fra gården Korsbakken på Fiskum