Print Friendly, PDF & Email

Seminar om Hassel jernverk 2007

 

Tidligere jernverkseier Peter Collett (Trond Bollerud) hilser på Øvre Eikers nye kultursjef, Lidia Ivanovna Myhre.

Drøyt 30 mennesker deltok på seminaret.

Jon Ola Tobiassen fortalte om Jernverkets virksomhet i Bingen.

 

Lørdag 18.august arrangerte Skotselv grendeutvalg historiens første «Hassel-seminar. Leder i grendeutvalget, Åmund Tonna, ønsket velkommen og benyttet anledningen til å presentere den nye kultursjefen i Øvre Eiker.

Deretter holdt Petter Øijord et interessant lysbildeforedrag om Hasselovner. Han satte produksjonen i Skotselv inn i en større sammenheng og vi fikk høre om produksjonen av jernovner fra de første ble laget i Europa. Det kom også fram at det ble produsert andre produkter på Hassel, bl.a. hadde verket en isenkramfabrikk som holdt til ved Stensrudfossen i Bingen.

Neste post på programmet var at Ola Tobiassen og Svein Helge Frydenberg fortalte om det lokalhistoriske prosjektet som drives i Bingen. Frydenberg fortalte om kullmilene, hvordan det ble produsert kull til verket og om utarmingen av skogene. Meget interessant foredrag. Tobiassen tok for seg resten av prosjektet, og det er særlig imponerende at når de arrangerer turen og vandringer to ganger i året, så deltar det mellom 50 og 70 mennesker.

Deretter fortalte bergverksingeniør Roar Hovland om oppmålings- og kartleggingsarbeidet i Hassel-gruvene. Gruvene ble drevet med fyrsetning, og dersom sikkerheten blir ivaretatt mener Hovland at det kan bli en turistattraksjon av rang. Han viste også fram ulike prøver av den malmholdige steinen fra gruvene og vi forsto at det var kvaliteten på malmen som gjorde at Hasselverket produserte ovner og ikke kanoner.

Så fortalte Jan Ove Berg om arbeidet med hovedoppgaven sin som var om Hassel jernverk. Han mener at verket egentlig skulle vært plassert i Vestfossen, der hadde de bl.a. allerede en smeltehytte. Krefting, som anla verket i Skotselv, eide imidlertid en betydelig industri i Vestfossen i form av sager, og hen lette derfor etter et annet alternativ så han slapp å nedlegge sin virksomhet i Vestfossen. Skotselv ble valgt, men ettersom Bingselva var påvirket av årstider og vær, ble det nødvendig med et omfattende system med dammer innover i skogen. Hasselverket ble også Norges første produksjonssted for stål. Berg hadde omarbeidet oppgaven til ei bok på 108 s. som kunne kjøpes på seminaret.

Etter middag vandret forsamlingen (ca. 30 mennesker) opp til restene av masovnen til Hassel jernverk. Åmund Tonna orienterte om planene om å vise fram masovnen ved skriftlig dokumentasjon og et moderne glasshus bygget over restene. Han viste for øvrig til en ny parkeringsplass som gjør det mulig å parkere for å komme ned til masovnen.

I Hasselparken ble vi samlet i et stort rom som på lengre sikt kan bli et utstillingslokale for gjenstander, bilder og skriftlig dokumentasjon om Hassel jernverk. Grendeutvalgets leder orienterte om de (foreløpig) løse planene som finnes.

Jon Ola Tobiassen fortalte om Jernverkets virksomhet i Bingen.

Ved restene av masovnen