Print Friendly, PDF & Email

Historien om hvithvalen i Hokksund

Tekst: Jon Vidar Bergan

24.02.2013
Foto: Fremtiden
Video: Gunnar Larsen
Tilrettelegging: Frode Caspersen

 

 

Historien
En hvithval forvillet seg helt opp til Hokksund bru i 1964. Etter fem dager ble den sprengt med dynamitt og endte som revemat.

Hvalshow på lørdagskvelden
Hvithval holder normalt til i arktiske strøk, men lørdag 30. mai 1964 svømte et 4 1/2 meter langt eksemplar av arten oppover Drammenselva. På kvelden ble den observert utenfor Hokksund Sommerteater på Loesmoen, hvor tusen unge svingte seg på dansegulvet i regi av Rockehjulet. Hvalen holdt oppvisning både der og for en bryllupsfest på Sanden Hotell.

30. mai-3. juni 1964. Drammenselva/Hokksund

Hvalfart til Hokksund
Tusener strømmet til Hokksund de neste dagene for å se hvithvalen ved Hokksund-brua. Også riksaviser, radio og tv kom. Sjefen for Hokksund Laksefiskerier, Hans E. Hansen, var redd for at den skulle ødelegge laksestammen ved Hellefoss. Byråsjef Moe ved Hvalfangstinspektørens Kontor uttalte at den kunne avlives uten tillatelse fordi det var en skadefisk som ødela fiskeredskaper.

Offer for dynamitt
I morgentimene onsdag 3. juni, kl 04.50, med pressen til stede, ble hvithvalen sprengt av ni dynamittgubber som folk i to passbåter hadde plassert under buken. Den sank til bunns på seks meters dyp og ble tatt av strømmen. Ved middagstider ble den funnet fasthektet i en tømmerlensestokk, 200 meter nedenfor sprengningsstedet. Man fant ingen fisk i den. Restene (6-700 kilo) endte som revemat. De sju «hvalfangerne» kom fra politiet og Kongsberg Våpenfabrikk, og hadde øvd i Lågen dagen i forveien.

Mer lokal hvithval i 1964
Den 13. juli svømte en ny hvithval bare to-tre meter fra kaikanten til Langbrygga på Drammen havn. Og 24. juli havnet en nesten livløs, fire meter lang hvithval i seigarnet til en Holmsbu-fisker utenfor Østnestangen ved Tofte.

 

Kilde: Drammens Tidende 23. februar 2013

Etterlysning: Eiker Arkiv er svært interessert i bilder, og naturligvis også film fra hvalbesøket i Drammenselva. Her er alt av interesse!