Print Friendly, PDF & Email

På tur med Historielagets Registreringsprosjekt

Av : Gjermund Glittfjell og Bent Ek
Fotos : Anne Gallefos Wollertsen

Den 17. juni 2001 dro 25 personer i Registreringsprosjektet på historisk rundtur i Øvre- og Nedre Eiker. Hensikten med turen var å bli bedre kjent med historiske steder, bli kjent med hverandre og høre om hva man arbeider med i sine respektive områder.

 

Restene av masovnen på Hassel jernverk

Gravhaug fra eldre jernalder på Røgeberg

De fattiges gravsted ved Bakke kirke.

Turen startet i Skotselv, der man beskuet restene av den gamle smelteovnen ved Hassel Jernverk og gjorde en kort stopp ved Bakke kirke for å se på gravsteinen for Hasselverkets fattige. Mer industrihistorie ble det ved Hoenselva, hvor man stanset for å se stedet der Hans Heyerdahl fant motivet til maleriet «Den gamle mølle».
Deretter gikk turen bakover i historien, med et stopp på Bergshaugen, bygdas gamle tingsted. Her lå det også kirke i middelalderen. Turdeltakerne hadde fin utsikt mot Haug kirke og sletta der Sem kongsgård i sin tid lå. Dette var bygdas politiske sentrum i tidligere tider.

Etter å ha passert Vestfossen, gjorde man en ny stopp, enda et par tusen år lenger tilbake i tiden. På Røkeberg ligger nemlig et stort gravfelt som sannsynligvis skriver seg fra eldre jernalder.

Så satte man kursen for Nedre Eiker, der Narverud-gruvene sto øverst på lista. Her ble man innviet i gruvehistoriens verden av Randi Stensmyren. Hun fortalte levende om livet i og ved Narverud-gruvene fra en gryende begynnelse på 1600-tallet og til nedleggelsen på 1900-tallet. Det var imponerende å oppleve Dronning Mauds stoll, Haakon VIIs gruve og Narverud gruve. En fin opplevelse var det også at gule Olavsboller, en av Nedre Eiker kommunes 24 orkideer, sto i full blomst og nikket i det fine juniværet !
Bussen fra «Kalsvogna busselskap» tok en tur på den nye E 134 på vei til gruvene, og man fikk se Norges 4. lengste trebru krysse veien, et vakkert og imponerende byggverk.
Deretter bar det videre til Solbergmoen og Peder Høegs Smiths gravsted. Her ble Peder Høeg Smith og hans kone Antonette stedt til hvile i 1811. Peder Høeg Smith var eier av Herstrøm gård, og her levde han sine siste leveår tilbaketrukket fra storbyen Drammens hektiske handelsliv. Herstrøm gård ble for største del brukt av Peder Høeg Smith som en lystgård

Så gikk ferden videre til Killingrud gård i Solbergelva, hvor man ble tatt i mot av gårdens eier Per Hvitsten. Han fortalte om brukseier Thorstein Haugan. Man fikk se hans gravmonument på Killingrud, som ble laget i forbindelse med Torstein Haugans og Emilie Haugans sønns altfor tidlige bortgang. På gravstedet, som er vigslet jord, er Thorstein Haugan, Emilie Haugan og Sverre Haugan bisatt.
Som avslutning på turen ble det servering og tid til ettertanke hos Gjermund Glittfjell. Her var det også omvisning i det gamle landhandleriet og sang «från forna dar».

Registreringsprosjektet takker hjerteligst Eiker Begravelsesbyrå, Eiker Motorshop, Arro Elektro, Nissan Norge, Nedre Eiker Folkeakademi og Holmen Hellefoss for økonomisk støtte til turen.