Print Friendly, PDF & Email

Historisk skifte i Nedre Eiker kommunestyre

Tekst: Gjermund Glittfjell og Anne Gallefos Wollertsen NE
Foto: Michel Morier.
29.11.2008

Onsdag 17. oktober 2007 ble en historisk dag både for Nedre Eiker kommune og Nedre Eiker Arbeiderparti

Arbeiderpartiet hadde inntil valget høsten 2007 styrt Nedre Eiker kommune i nøyaktig 100 år, med kun menn i ordførervervet. Ordfører Rolf Bergersen overrakte etter valget ordførerkjedet til Elly Therese Thoresen fra Høyre, som ikke bare ble den første kvinnelige ordfører, men også den første borgerlige ordfører i kommunen.

Spenningen var til å ta og føle på i kommunestyresalen da politisk sekretær Eva Dammyr kom med stemmelappene. Og Arbeiderpartiets skuffelse var tydelig for alle da sedlene var talt opp, og viste 21 stemmer til Høyre, KRF, FRP og Venstre mot Arbeiderpartiets 20 stemmer.

Elly Therese Thoresen sier følgende til Eikerbladet: Jeg føler at det er en stor ære, og det blir spennende framover. Og den første store saken blir budsjettbehandlingen. De fleste som har gjort dette mulig sitter ikke her i salen, det er innbyggerne våre, og dem vil vi takke.

På FRP-benken satt bl a Knut Gjerde, som gledet seg over å bli den nye varaordføreren.

Arbeiderpartiets ordførerkandidat Bent Inge Bye var fattet, men grøtet i målet, da han gratulerte sin motkandidat og minnet henne på at AP-folk er sarte sjeler. – Det siste ble sagt med et smil om munnen.