Print Friendly, PDF & Email

Historiske gravstøtter Nedre Eiker kirkegård 2021:​
Sparebanken Østs «Gavetildeling fra Spire»
redder gravminner

Tekst og foto: Gjermund Glittfjell
Tilrettelegging: Magne Grønvold
April 2021

Eiker Arkiv og Solbergelva i Bilder har fulgt prosessen med hvordan mange gravstøtter på kirkegården som blir skiftet ut, og hvordan nye kommer på plass. Det vi har vært opptatt av, er at noen gravminner bør forbli på kirkegården som et tidsvitne på gravstøtte- og gravminnehistorien. Mange gravsteiner er hugget og bearbeidet av steinhuggere fra Vinnes og Solbergelva. De hentet granittsteiner i sine nærliggende steinbrudd, og bearbeidet disse etter kundens ønske og behov. Flere hundre av disse gravstøttene er destruert, da en ikke har mulighet for å ivareta gravminner av eldre dato, og som ingen fester lenger.

Det var svært hyggelig å oppdage at gravplassbetjeningen på Nedre Eiker kirkegård etter eget initiativ, i ledige stunder og på dugnad, har satt i stand en liten plass med historiske gravsteiner. Samlingen representerer en over 160 år lang gravminnetradisjon som ville blitt borte. En flott måte å bevare deler av en kirkegårdskultur på, og en steinhuggers arbeid med støttene. De historiske gravsteinene ligger på nedre kirkegård, nederst i vestre hjørne.

Tor Morten Aga, fra Buskerud Monument, ved Helsets gravsted før restaurering

Historiske gravminner. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Historiske gravminner. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Historisk gravminnelund. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

I denne sammenheng søkte Solbergelva i Bilder og Eiker Arkiv om økonomisk støtte gjennom Spiremidlene til Sparebanken Øst til restaurering av fem gravminner som fremdeles er intakte ute på kirkegården. Vi fikk et positivt svar høsten 2020, da det ble innvilget 120.000 kr til dette prosjektet. Arbeidet med oppussingen vil skje i løpet av våren 2021. Det vil også bli produsert en informasjonsplakat om de historiske stenene som er samlet inn og tatt vare på.

Gravminnene som prioriteres denne gangen er: Graven etter Hovel Helset, som var fabrikkeier ved Solberg Bomuldspinderi, Rydgrens gravminne – han var spinnerimester ved Solberg Bomuldspinderi, Doktor Kamstrup og hans nærmeste families gravminne – Kamstrup var eier av Solberg Gods og medeier i Solberg Spinderi og misjonskvinnen Anna Skavang, som var en av stifterne av Lutherske Menighetssøstres Forening. Anna Skavangs gravsted er det eneste gravsted på kirkegården der steinen har innhugget flerfarget emblem.

Vi retter en takk til Sparebanken Øst for økonomisk støtte og interesse for denne oppgaven, og for all hjelp fra Robert på kirkegården. Buskerud Monument har påtatt seg restaureringen, og ble ferdig med Helsets og Rydgrens gravsted i mars 2021. Deretter står de andre for tur. Informasjonsplakaten kommer i løpet av høsten 2021.

 

Hvert år gir Sparebanken Øst millioner av kroner tilbake til lokalsamfunnet. Vi støtter små og store prosjekter med midler fra vårt samfunnsutbytte, som er en del av bankens overskudd. Jo bedre det går for banken, desto mer penger kan vi gi bort til dem som trenger det.