Print Friendly, PDF & Email

Høstmarked med kvinner i fokus

Lørdag 14.september 2013

Høstmarkedet ved Düvelgården har blitt en årlig begivenhet i Skotselv.

Med Bakke Bygdekvinnelag som en av drivkreftene har kvinner og deres innsats alltid hatt en sentral plass når skotselvingene samles til høstmarked ved Düvelgården. I år blir det imidlertid satt spesielt fokus på dette, i anledning hundreårsjubileetet for kvinnelig stemmerett. Både i form av utstilling og foredrag ble det presentert en rekke kvinner som har satt sitt preg på tettstedet opp gjennom tidene, blant dem Øvre Eikers to første kvinnelige kommunestyrerepresentanter.

Dagens store høydepunkt ble nok likevel urframførelsen av det historisk skuespillet «Magdalene og Verket – året 1777», med den mektige og driftige madam Neuman som hovedperson.

Det var som vanlig stort frammøte på høstmarkedet.

Utstillingen inne i Düvelgården var i år viet til Skotselvs kvinnehistorie.

Grendeutvalgets historiegruppe viste gjenstander fra samlingen til Bakke Bygdeminnelag.