Print Friendly, PDF & Email

Hovedveier i Nedre Eiker

Tilrettelagt av Anne Gallefos Wollertsen NE
20.02.2010.

Bilde fra Solbergelva i retning Drammen. Til høyre sees avholdslosjen Bikuben. Postkort fra ca 1910.

Postkort fra Solbergmoen fra før 1914. Legg merke til stabbesteinene langs veien og hestevanninga i veikanten.

A. Hovedveier

1. Drammen – Hougsund
– Av denne gamle vei falder en væsentlig del inden nedre Eiker. Den kommer ind i herredet fra Lier ved Kjøsterud (cfr. Lier nr. 4), gaar langs Drammenselvsens nordside og gaar ind i Øvre Eiker ved Horgen. Veien er bygget omkring aa 1665 (cfr. indledningen). Med undtagelse av et par korte parceller som er ombygget 1904 (Ulevrudbakken og Hærstræmbakken) med stenlagsveidække, er veien gammel grusvei, som maa siges at være i en fortrinlig stand, naar hensyn tas til den store trafik og det svake veidække

B. Bygdeveier

3. Mjøndalen – Snipa bro * (stationsveien).
– Dette er en adkomstvei fra Mjøndalen st. til efterfølgende vei. Blev bygget 1902.

4. Drammen – Eiker.
– Denne bygdevei gaar paa Drammenselvens sydside, kommer inn i herredet fra Skoger (Jarlsberg og Larviks amt) ved Stenmyr og gaar ind i øvre Eker ved Neberg. Veien er en gammel, bakket grusvei.

Tekstene over er utdrag fra «Buskeruds Amts veivæsen 1838-1914» av ingeniør Olaf Ødegaard.

* Tillegg ved Eiker Arkiv:
Reidar Andresen, Mjøndøling, forteller i februar 2010 følgende om Snipa:
– Brua det er snakk om, er en av to bruer som begge ligger nedenfor Mjøndalen kirke, men som nå er lagt i rør og fylt igjen. Den ene brua forbandt sentrum med Nedbergkollveien, som var veien over bygda. Den andre det kan være snakk om, forbandt sentrum med Korvaldveien.
Det ligger et hus nederst i Korvaldveien. Der bodde Reidar Andresen med 4 søsken og foreldre. Gris og høns i uthuset og med tilhørende utedass. Bringebær og poteter på jordet bak. Huset blei kalt ” Snipa”, og er helt sikkert et av de eldste husene i Mjøndalen. Huset er med under folketellinga i 1801, og ligger da under Søndre Wiigen. På et kart fra 1826 står huset inntegna. Snipa er vel et navn som kommer seg av at bekkene Vrangbekk og Veia randt sammen her og danna ei snipe. Som eneste hus i området var det naturlig at navnet da blei ” Snipa.”