Print Friendly, PDF & Email

Hovel Helseth på Ulverud gård

09.03.2006

 

 

Her ses regnskapsprotokoll for Ulverud m.m. 1814-1852 funnet på loftet på Ulverud gård i 1999 av Gjermund Glittfjell og Frode Caspersen.

 

Fotografiet viser Ulverud gård i Solbergelva. Portrettet viser Hovel Helseth og hans kone Inger Maria Lorentzen.
Hovel Helseth ble født 27. august 1779 og døde på Rødskog i Drammen i 8. november 1865. Han ble begravd på Nedre Eiker kirkegård den 17. samme måned. Gravstedet er i dag et av de eldst bevarte gravstedene fra kirkens barndom.
Hans kone Inger Maria Lorentzen var født i Christiania 26. oktober 1774, og døde på Ulverud 6. juli 1867.
Hovel Helseth fant sin kone hos Madam Tesner på Kongsberg, der hun var i arbeid som tjenestepike. De fikk seks barn.

 

Hovel Helseth forpaktet gården Ulverud fra 8. mai 1822. Fru Collett, som eide gården, solgte den til Hovel Helseth etter to års leie. Salgssummen ble på 5000 spd over 20 terminer. Gården besto da av en del jordeiendommer og skogbruk. Hovel Helseth hadde også tilhørende møllebruk i Solbergvassdraget. Dette bygde han nytt i 1827.

 

Hovel Helseth var også eier i det nye bomullsspinderi som var flyttet opp fra Drammen til Solbergelva i 1820-åra.

 

Hovel Helseth reiser til Gøteborg for å få kompetanse om nybygging av og utvidelse av spinneriet, han tar derifra kontakt med det Cockenllske Huus i Lüttik gjennom brevveksling og senere besøk. Helseth velger å ta til seg kompanjongene A. Borgen, J. Fuglesang og Middelfart. Det viser seg at spinneriet med vannrettigheter, hus og maskiner gir disse herrene et meget godt utbytte i 1820-1860-åra. I 1857 velger Hovel Helseth å selge sin eierandel i spinneriet, han kjøper da gården Rødskog i Drammen, og flytter dit med sin hustru for å leve et mer tilbaketrukket liv i fornøyelighet over et langt og strevsomt liv som har gitt mer utbytte (økonomisk) enn han selv noen gang drømte om.

Disse betraktninger over Hovel Helseths liv finnes i hans selvbiografi, med tillegg av Einar Jensen, arkivar i Statsarkivet i 1924.