Print Friendly, PDF & Email

Hva skjer med Eiker Arkiv ?

Tekst og foto:  Anne Gallefos Wollertsen
Desember 2017
Oppdatert 11. januar 2018

Solbergveien 20C

 

 

Kommunesammenslåingen:

Eiker Arkiv bør bestå!

Nedre Eiker kommune har bestemt at Eiker Arkiv bør bestå også etter kommunesammenslåingen, men det foreligger enda ikke noe formelt vedtak på dette i noe organ som har beslutningsmyndighet.

Arkivet skal også i framtida ha tilhold i Kanselliet i Solbergveien 20 C i Solbergelva. 

Det eksisterende samarbeidet mellom kommunene Øvre og Nedre Eiker vedrørende Eiker Arkiv skal bestå.

Nedre Eiker kommune vil i 2018 oppdatere arkivets lokaler i Kanselliet.

En del av gjenstandene i arkivets magasin vil bli deaktivert og overført til Stiftelsen Verkstedet og Temte Gård og Bygdesamling. Arkivet er imidlertid stadig interessert i å motta dokumenter og gjenstander av historisk interresse fra publikum.

Arkivet fortsetter digitaliseringen av bilder, og disse gjøres tilgjengelig via nettsiden.

Samarbeidet med Drammen Byarkiv og Drammens Museum skal styrkes framover.

Det frivillige arbeidet som utføres i Eiker Arkiv er betydelig, og vi søker stadig nye frivillige medarbeidere! Blir det deg? Ta kontakt!

 

Oppdatering 11. januar 2018:

Rettet fra «skal bestå» til «bør bestå»  i første linje. Dette fordi det ikke foreligger noe formelt vedtak.