Print Friendly, PDF & Email

Fylkesblomst for Buskerud: Hvit nøkkerose

Hvit nøkkerose

 

Hvit nøkkerose er en flerårig vassplante som er godt kjent fra mange tjern, elver og sjøer, både i næringsrikt og næringsfattigt vann.

Les mer her