God kveld. Vi viser til tidligere informasjon om utsatt årsmøte. Det er fortsatt usikkerhet/restriksjoner på arrangementer. Styret har derfor vedtatt å utsette årsmøtet ytterligere. Vi håper det kan gjennomføres i løpet av august. Plan for medlemsaktiviteter blir det informert om i årsmøtet. Arbeidet med Fossesholm-boka, og opptrykk av Eiker i krig fortsetter som planlagt.

Vennlig hilsen Stein Andersen, styreleder