Informasjonstavlene skal oppgraderes

Tekst og foto: Frode Caspersen

Olav Lehne fra Frivilligkontoret i Nedre Eiker gjør klar for maling

olav lehne2

Sluttinspeksjon..

 

Tavlene ved turveien elvelangs mellom Mjøndalen og Steinberg som har inneholdt informasjon om livet og arbeidet i og ved elva, har til nå fått en ganske så stemoderlig behandling. Nå skal de fornyes.

Plakatene på Steinberg inneholder informasjon om fløtningshistorien ( Les mer om Steinberg hengsle ), mens plakatene langs elva ved Mjøndalen inneholder opplysninger om industri og elvekultur. Eller rettere sagt, de har inneholdt. Tavlene som ble satt opp i perioden 2007 – 2008, har ikke blitt gjenstand for nødvendig oppfølging, og det hele har vært et trist skue de siste åra. Nå er tavlene malt to ganger med «dempet svart» farge (september 2016) og kommunelogoen vil også få en tiltrengt oppfriskning i nær framtid. Det er Kulturkontoret og Eiker Arkiv som har ansvaret for tavlene og innholdet på disse, og vedtaket om oppgradering ble gjort på forsommeren. Grunnet stor arbeidsmengde, troner nok ikke denne rehabiliteringsprosessen høyest på prioritetslista, men startskuddet har gått, og håpet er å få sluttført løpet  innen rimelig tid!

05.09.2016