Print Friendly, PDF & Email

Ingrid Engerud ble hedret:

«Historielagets mor» fikk H.M. Kongens fortjenestemedalje

Da Eiker Historielag ble stiftet 19.mars 1948 var Ingrid Sanden den yngste av de 33 som hadde møtt fram og meldte seg inn i laget. Drøyt 55 år seinere ble Ingrid (Sanden) Engerud overrakt H.M.Kongens Fortjenestemedalje i sølv for sin innsats i det lokalhistoriske arbeidet gjennom alle disse årene.

Den høytidelige overrekkelsen fant sted på Fossesholm Herregård, ett av Ingrid hjertebarn. Ordfører Anders B. Werp gratulerte på vegne av kommunen og overrakte medalje og diplom. Dessuten var familie og venner fra Historielaget til stede.

Mellom disse to begivenhetene ligger et langt liv i Historielagets tjeneste. Helt fra starten kom hun med som varamann til styret, og seinere ble det mer enn 35 år som styremedlem, kasserer og leder. Dessuten har hun vært med i årbokkomiteen i en årrekke, og hun har også vært en av de aller flittigste bidragsyterne til det populære «Eikerminne». Fra lagets møter er hun også kjent som en god forteller, og små, pussige episoder fra dagliglivet er en av hennes spesialiteter.

Dessverre har helsen sviktet de siste årene, men interessen for det som rører seg i Historielaget er fortsatt stor. Hun møter fortsatt på lagets arrangementer så sant dagsformen tillater det, og nye bidrag til neste Eikerminne er alt levert. Ingen tvil om at det var en velfortjent medalje som ble overrakt til «Historielagets mor».

Ordfører Anders B. Werp foretok overrekkelsen av medalje og diplom.

20 mennesker var til stede i Steinfjøset på Fossesholm under overrekkelsen. Ingrid har nedlagt en stor innsats for Fossesholm gjennom mange år, og nå takket herregården ved å servere snitter, kaffe og bløtkake.

Ingrid var omgitt av familie og venner under overrekkelsen. Her er det Historielagets nåværende leder, Trond Bollerud, som har reist seg for å gratulerer.