Print Friendly, PDF & Email

Ingunn Wilthil, keramiker

«Garagen» galleri og keramikkverksted

Tekst : Anne G. Wollertsen

Ingunn fotografert under «Solbergfestivalen» 2001. Foto : Anne G. Wollertsen

Ingunn Wilthil er keramiker med verksted og galleri i den gamle garasjen til Vevstua på Solberg Spinneri.
Hun har ett-årig utdannelse fra Dagskolen i i keramikk i Oslo. Har utviklet seg videre på egen hånd, og har arbeidet med keramikk siden 1993.

Ønsker med tiden å ha en form for kunst som levebrød, enten det blir keramikk eller andre materialer. Arbeider i dag med et spennende prosjekt som går på lysinnstalasjoner i kombinasjonen keramikk og klinkeluler. Her kommer barnsdommens gode minner inn sammen med den urgamle leiren. Arbeider sammen med Ali Pourin, som har 3 års utdannelse og grunnfag i kunst/keramikk fra Bergen. Hans hovedarbeid er for tiden skulpturer i form av en mellomting mellom mennesker og krukker, da disse har mye felles i form og «innhold». Pourin er påvirket av Nietsche og ekspressjonismen.

Keramikkverkstedet i Garasjen ble innviet lørdag 24. november, og er et meget vellykket resultat av tre måneders restaureringsarbeid i godt samarbeid med Stiftelesen Verkstedet, som har vært meget positive.

Tidligere var garasjen en kombinasjon av garasje og hønsehus, og bar tydelig preg av det siste. Noe av det gamle interiøret er beholdt, bl a de gamle bjelkene, og i kombinasjon med nye materialer er resultatet blitt lyst og trivelig. På åpningsdagen ønsket Ali Pourin velkommen, samt viste lysbilder fra hele restaureringsprosessen Deretter var det taler av Reidar Lund fra Stiftelsen, samt ordfører Rolf Bergersen som også klippet bånd og erklærte keramikkverkstedet for åpnet. Begge roste keramikernes initiativ, og kom med mange godord for pågangsmot, ønske og evne til å bidra til et levende kunstnerisk miljø i forbindelse med Vevstua og Spinneriet. Rundt 50 personer var innom i løpet av åpningsdagen, og salget gikk strålende.
Fram mot jul vil produksjonen i første rekke dreie seg om keramikkgjenstander egnet som julegaver, i hovedsak fat og kopper.
I framtida er ønsket å installere en stor gass/vedovn ute, slik at man kan brenne rakukeramikk og store gjenstander samt slippe å brenne flere ganger i uka. Videre er planene å invitere bygdas innbyggere til å være aktivt med i arbeidet, bl a ved å tilby kurs til barnehager og skoler samt bygdas eldre. Her skal besteforelder kunne ta med seg barnebarna til kunstnerisk utfoldelse innen keramikkens verden, i trivelige omgivelser i Garasjens og Vevstuas hage. I det hele er kunstnerparets ønske å bringe kunsten ut blant folk, og at folk selv skal kunne delta aktivt.
Etter jul vil man også bestemme fastere åpningstider, foreløpig er alle hjertelig velkommen innom når det lyser i Garasjen ! Det koster ingenting å komme innom og ta en titt, og keramikerne er som oftest til stede i helgene.
Kan kontaktes for salg på telefon 32871378, eller E-post : ingunnw@spray.no

Keramikerne avholder også kvelds- og helgekurs i karamikk og tegning. Man kan følge enten kurs i tegning eller keramikk, eller kombinere de to feltene. Hvert kurs strekker seg over 4 dager, på kombinasjonskurset er det 2 dager pr. felt. Interesserte kan ta kontakt på tlf. 91 60 80 19 mellom kl. 15.00 og 20.00.

Ali Pourin i arbeid ved Portnerstua på Spinneriet under Solbergfestivalen 2001. Foto : Anne G. Wollertsen

Ali Pourin og Per Langøy som var til stor hjelp under restaureringsarbeidet Foto : Ingunn Wilthil og Ali Pourin

Garasjen restaureres

Nytt gulv spikres Foto : Ingunn Wilthil og Ali Pourin

Fra verksteddelen under åpningen av Garasjen Foto : Frode Caspersen