Print Friendly, PDF & Email

Jacob Borch – industripioner og politiker

08 – Jacob Krog Borch (1813 – 1886)

Jacob Krog Borch blir regnet som tremasseindustriens pioner, i tillegg var han politiker, rittmester, sagbrukseier, skipsreder, forretnings- og industrimann i Drammen. Han drev en utstrakt trelasthandel, bygde dampsager og høvlerier og startet et av Drammensdistriktets første tresliperier. Samtidig tok han del i byens politiske og kulturelle liv….

Les mer på Lokalhistoriewiki (Terra Buskerud – historieboka.no er nedlagt)