Print Friendly, PDF & Email

Depotfunn eller offerfunn av jernbarrer fra Fiskum i Øvre Eiker

Jernbarrer fra Fiskum i Øvre Eiker: Datering; Yngre jernalder-middelalder
6 emnesjern funnet under en stor stein på Fiskum. Det var spor etter hele 13 emnesjern.
Dette er en standardisert form på emnesjern av myrmalm fra jernvinner

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no