Print Friendly, PDF & Email

Johan M. Mikkelsen og statuen av Herman Wildenvey

Tekst Harald Mikkelsen
Tilrettelegging: Magne Grønvold NE
Tønsberg, juni 2020

Dette er en kortfattet beretning om hvordan det kom til å stå en statue av bygdens store dikter i Mjøndalen.

Journalist Aage Sørensen, i Drammens Tidende, var svært opptatt av Wildenvey. Han drømte om å få reist en statue av Wildenvey i Mjøndalen. Sørensen bidro i ulike sammenhenger med å deklamere Wildenveys dikt, og hadde lært seg stemmebruk nær slik Wildenvey leste sine dikt.

I 1964 kontaktet Aage Sørensen Johan Mikkelsen, for å få hjelp til å virkeliggjøre sin drøm om en statue av Wildenvey i Mjøndalen.

Året 1936 til 1937 hadde Johan M. Mikkelsen bodd i Larvik.  Han var da litt i kontakt med kretsen rundt Herman Wildenvey. De var ikke venner, men de møttes. Mens han var i Larvik hadde Mikkelsen fokus på å bli best mulig forberedt til å starte sin egen fabrikk.  Derfor unngikk han i stor grad utelivet der.
I 1946 etablerte Mikkelsen bedriften Joh. Mikkelsen Trikotasjefabrikk i Drammen, og i 1950 bygget han fabrikkbygning med privatbolig i Krokstadelva.  

Wildenveystatuen 2005. Foto: Frode Caspersen

Han var engasjert i lokalsamfunnet, og ble medstifter av handelsstandsforeningen i Nedre Eiker og i 1954 av Mjøndalen Rotary-klubb.  Han var også representant i Nedre Eiker kommunestyre i en periode.

Mikkelsens sosiale interesse førte til at han hjalp Aage Sørensen med å organisere arbeidet for å finansiere statuen. De dannet sammen Wildenvey-komiteen, med Aage Sørensen som formann og Johan Mikkelsen som viseformann.

Billedhuggeren Ørnulf Bast hadde tidligere laget en byste av Herman Wildenvey, som sto i Larvik. Det var derfor naturlig å henvende seg til Bast for å spørre om han kunne tenke seg å lage en statue av Wildenvey i helfigur.  Det viste seg at Bast og Wildenvey tidlig hadde snakket om at det ville være ønskelig med en statue av Wildenvey i Mjøndalen. 

Ørnulf Bast var glad for å få forespørselen, og ble engasjert til å lage den statuen av Herman Wildenvey som nå står i Mjøndalen.  Statuen ble støpt hos Kristiania Kunst og Metalstøberi, mens Bast laget sokkelen som statuen står på.  Bast forutsatte at statuen skulle stå på en åpen, synlig plass, sentralt i Mjøndalen, i parklignende omgivelser. Dette besluttet kommunens ledelse å etterkomme.

Som kjent ble den unge dikteren Herman Portås så glad i bekken som rant forbi gården Portåsen, at han tok navn etter bekken, som heter Veia.  Derfor navnet Wildenvey.  Veia renner forbi ”Wildenveys Plass” i Mjøndalen, der statuen ble reist. 

Mikkelsen bevarte dokumentasjonen fra pengeinnsamlingen,  og den er i seg selv interessant lesning.  Derfor er dokumentasjonen scannet og foreligger elektronisk tilgjengelig sammen med denne beretningen. De eldste dokumentene er datert 1964, og de seneste 19. september 1967, etter avdukingen, som skjedde den 18. juni 1967 kl 15.00.  I tillegg følger en del bilder fra 17. mai-tale året etter. 

Johan Mikkelsen skrev en kort beretning da statuen var reist. I tillegg har vi bevart hans tale 17. mai året etter.  For at historien om hvordan statuen kom til skal være tilgjengelig for alle interesserte, har jeg i 2020 scannet alle vesentlige dokumenter.  Dokumentene er ordnet etter dato, og viser derfor i seg selv utviklingen i arbeidet for å finansiere, skape og reise statuen av Herman Wildenvey. 

For å hjelpe fremtidig lesing av materialet, har jeg også laget denne korte oppsummeringen. 

1964.fra Drammens og Oplands Sparebank

1964 05 15 Invitasjon til orienteringsmøte

1964 06 22 Operasjon startkapitalTrykk på bildet av et dokument for å lese det. Orginaldokumentene oppbevares hos Eiker Arkiv

1964 06 30 P O Bugge

1964 08 12 Hildur Thorsby

1964 08 12 Lilly Øen Stenberg

1964 08 15 Invitasjon til orienteringsmøte

1964 08 22 Oppfordring til å gi bidrag

1964 10 30 Fra Nedre Eiker Høyrekvinner Klubb

1964 11 13 Fylkestinget honorar foredrag Aage Sørensen

1964 11 14 Mjøndalen Trykkindustri trykket 700 sjekker

1964 11 17 Hønefoss Sparebank

1964 11 18 Innsamlet 17/11-64

1964 11 19 Fra Inga Portaas

1964 11 23 Fra Valborg Gjør

1964 11 24 Fra Magdalena Remanéz-Jahn

1964 11 25 Fra Håkon Kongsrud

1964 11 26 Fra Lege Osc Berg Arnesen

1964 11 26 Fra Vikstrand Bruk

1964 11 26 Gave fra russen

1964 11 26 Restoppgjør Drammensrussen

1964 11 27 Drammen og Oppland Privatbank kvittering

1964 11 27 Gol Formannskap kvittering

1964 11 27 Øvre Eiker Rådmann kvittering

1964 12 01 Fra Olaf Kise

1964 12 02 Bidrag fra Øvre Eiker kommune

1964 12 02 Fire bidrag

1964 12 02 Fra Gol kommunekasse

1964 12 02 fra Nedre Eiker Sparebank

1964 12 03 Fotograf Sønstrød

1964 12 03 Til Inge Solheim

1964 12 06 via Gisken fra Bjarne Hansen

1964 12 08 AS Torda Fabrikker

1964 12 08 Fra Sandsvær Sparebank

1964 12 10 Fra Chris Kro

1964 12 11 Bidrag fra Kongsberg Kemnerkontor

1964 12 12 Fra Apoteket Elgen, Oslo

1964 12 15 Fra Christiania Bank og Kreditkasse

1964 12 17 Russeaksjon innsamlingkontor

1964 12 23 Fra Bygmester Haakon Fossen jr

1964 12 29 Bidrag fra DnC Kongsberg

1964 12 29 Fra Ole K. Karlsen

1965 01 05 Fra Osc. Borg Arnesen

1965 01 23 Fra Apoteker Møller

1965 01 23 Fra Nedre Eiker Sanitetsforening og Ordfører Halvorsen

1965 01 23 Renter i 1964

1965 01 25 Fra Krødsherad Kommunekasse 1

1965 01 26 Fra Johs. Christensen, Drammen Rørleggerforretning

1965 01 27 Fra A/S Mjøndalen Gummivarefabrikk

1965 01 29 Til Ørnulf Bast utbetalng

1965 01 30 Fra Dagny Portås

1965 02 02 Fra Nore og Uvdal kommune

1965 02 03 Fra Hansen & Dysvik A/S

1965 02 04 Bidrag fra Nedre Eikers Sparebank

1965 02 12 Bidrag fra LIer Kommune

1965 02 13 Fra Kemneren i Drammen

1965 02 16 Bidrag fra Eian-Lakk A.S

1965 02 16 Bidrag fra Walther Kristiansen

1965 02 18 Bidrag fra A/S Eker Papirfabrik

1965 02 22 Fra A/S Krogstad Cellulosefabrik

1965 02 22 Fra Kjøpmann Walther Larsen

1965 02 24 Bidrag fra Tømmermester Rudolf Horne

1965 03 04 Fra Oskar Olsen Møbelforretning

1965 03 18 Fra Ekers Sparebank

1965 04 01 Fra Gyldendal

1965 04 02 Innsamlet Lilly Øen

1965 04 02 Innsamling ved Steinberg Musikkorps

1965 04 05 Forskudd til Ørnulf Bast

1965 04 05 Kontrakt med Ørnulf Bast

1965 04 21 Fra Fylkeskassereren i Buskerud

1965 04 23 Fra Hurum kommune

1965 04 29 Karl Isaksen

1965 05 24 Nedre Eiker Sp bank Oppgjør for 30 lodd

1965 04 29 Karl Isaksen

1965 05 31 Overført fra Postgiro

1965 11 02 Fra Asta og Thorleif Møller

1965 11 08 Fra Signe og Hans Portås

Betaling til Ørnulf Bast 23/9, 18/10, 1 og 30/11 1965

1965 11 30 Til Ørnulf Bast oversikt over utbetalinge

Betaling til Ørnulf Bast 23_9, 18_10, 1 og 30_11 1965

1965 12 11 Bidrag fra Frants Michaelsen & Co

1965 12 31 Renteinntekt

1966 01 05 Bidrag

1966 02 08 Betaling til Kristiania Kunst- og Metallstøberi

1966 02 14 til Kristiania Kunst og Metallstøberi

1966 02 19 Kristiania Kunst og Metalstøberi faktura

1966 03 17 Brev fra Aage Sørensen til Johan Mikkelsen

1966 03 21 Hilda Thorsby innsatt fra loddsalg

1966 03 22 Renter 1966

1966 03 28 Overført fra Postgiro

1966 04 04 DT Ørnulf Bast ferdig med statuen

1966 04 17 Fra Johan Mikkelsen

1966 04 19 Inn fra Asta Møller vedr loddsalg

1966 05 26 Inn fra 4 bidragsytere

1966 12 31 Innkommet til bankkontoene

1967 03 06 Gaveutdelng fra Nedre Eikers Sparebank

1967 03 12 Fra M. O. Knappen

1967 03 29 Bevertning styremøte i Wildenveykomiteen

1967-04-15-Minnesjekker

1967-04-24-Kvittering-fra-KRIA-Kunst-Metallstøberi

1967 05 08 Regning for hugging av diktene og ornamenter

1967 05 12 Bidrag fra Nedre Eiker Sparebank

1967 05 12 Overføring Norsk Kulturfond

1967 05 19 Wildenvey-kommiteens forslag middagsgjester ved avdukningen

1967 05 23 Fra N.E. Landbrukslag og Berit Bing Larsen

1967 06 01 Rapport Nedre Eiker ligningkontor

1967 06 01-13 Invitasjon til Avdukningen 16. juni

1967 06 14-16 Arthur Hansen

1967 06 17 Annonse i DT&BB og Fremtiden Wildenvey-dagen

1967 06 18 Forkastet forslag til Program

1967 06 01-13 Invitasjon til Avdukningen 16. juni
1967 06 17 Annonse i DT&BB og Fremtiden Wildenvey-dagen

1967 06 18 Johan Mikkelsens tale ved avdukningen

1967 06 18 Program ved avdukingen HW statue

1967 06 18 Sanger under middagen ved avdukingen

1967 06 20 til Ørnulf Bast

1967 06 22 fra Hjørdis Christiansen

1967 06 18 Johan Mikkelsens tale ved avdukningen
1967 06 18 Program ved avdukingen HW statue
1967 06 18 Sanger under middagen ved avdukingen

1967 06 22 Mjøndalen Trykk-industri pgm/betaling

1967 07 01 Wildenvey-komiteens prtokoll

1967 07 07 Faktura for 4 stk relieffer av H Wildenvey

1967 07 16 Faktura for bilder fra støpingen

1967 08 10 Johan Mikkelsens sluttrapport

1967 06 22 Mjøndalen Trykkindustri trykk pgm og betaling
1967 07 01 Wildenveykomiteens prtokoll

Bankbok Drammen og Oplands Privatbank

Bilder fra Wildevey-statuen under talen 17. mai 1968

Johan Mikkelsens tale 17. mai 1968

1999 05 26 DT & BB minnes avdukingen

Bankbok Nedre Eikers Sparebank

1967-09-19-Bankbok-Drammen-og-Oplands-Privatbank.
Wildenvey statue. Bilder under tale 17. mai 1968.
1967 09 19 Bankbok Nedre Eikers Sparebank