Print Friendly, PDF & Email

Jonas Lie – dikterhøvdingen fra Hokksund

Historien mest berømte «eikværing»?
Tekst: Bent Ek
24.10.2009

En av 1800-tallets store kulturpersonligheter, dikteren Jonas Lie, levde de aller første årene av sitt liv på Eiker, nærmere bestemt i Hokksund. Han ble født på gården Nedre Hoen, der foreldrene losjerte, men han var bare noen måneder gammel da familien skaffet seg eget hus i Storgata i Gamle-Hokksund og flyttet dit.

H.P.Hansens portrett av Jonas Lie.

En av Norges mest betydningsfulle diktere, Jonas Lie, ble født på Eiker den 6.november 1833. Foreldrene hans var Mons Lie og Pauline Christine Tiller. Faren var utdannet jurist og ble utnevnt til sorenskriverfullmektig på Eiker i 1826, 23 år gammel. Han ble dermed den nærmeste medarbeideren til sorenskriveren, Carl Valentin Falsen som bodde på Øvre Hoen. Falsen var på denne tida stortingspresident og en av landets mest betydningsfulle politikere. Han sørget for å skaffe sin fullmektig husvære på nabogården, Nedre Hoen, hos en annen betydningsfull politikk, Borger Christopher Hoen. Han var sønn av eidsvoldsmannen Christopher Hoen, og han seinere ble han selv både ordfører og stortingsmann. Slik gikk det til at Jonas Lauritz Idemil Lie ble født på Hoen på Eiker, i et miljø av storbønder, embetsmenn og politikere. Som voksen ble han kjent som ”Hjemmets dikter”.

Sorenskriver Falsen, var en opptatt mann, og i 1833 ble hans høyre hånd, Mons Lie, konstituert som sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal. Året etter bestemte Lie seg for å kjøpe eget hus, og valget falt på en stor trebygning i Hougsund (som det het den gangen), som alt på denne tida var nærmere 200 år gammel. Det hadde tidligere vært både bevertningssted og lensmannsbolig, men nå flyttet altså den konstituerte sorenskriveren inn der med kone og barn. Dette huset – Storgata 72-76 i Gamle-Hokksund, ble altså Jonas Lies barndomshjem, fra han var noen måneder gammel og fram til han var fem år.

Diktningen til Jonas Lie er nok ikke i særlig stor grad preget av oppveksten i Hokksund, og det var ikke mange barndomsminnene han hadde derfra. I bladet ”Vaarsol” skrev han i 1902:

”Om huset i Hougsund foresvæver der ogsaa rent vage erindringer – noget om en lysegrønlig eller i alle fall lysmalet bordklædning, og portindgang i det ene hjørne. Nedenfor elvebrædden laa lerede tømmerstokke og sammenbundne flåter og sulkede i vandet med en mængde barkstumper om sig. Det foresvæver mig ogsaa at jeg som fire-fem års gut en vinterdag tog veien alene over elven til Borger Hoen, der var en ven af huset og eiede det store laksefiskeri i fossen der.”

I 1838, før Jonas hadde fylt seks år, flyttet familien Lie til Tromsø, der Mons Lie var blitt utnevnt til byfogd. Huset i Hokksund solgte han til farver Hans Braathen, og bygningen ble seinere kjent som ”Braathengården”.

 

Les mer om Braathengården og dens spennende historie.

Les mer om Jonas Lie i Store Norske Leksikon og Wikipedia.

 

 

 

Denne illustrasjonen av gården Nedre Hoen sto i ukebladet «Hver 8.dag» i 1898, i forbindelse med at den kjente dikteren fylte 65 år. Lie ble imidlertid ikke født på selve gården, men i en bygning som sto noen hundre meter unna. Dette ifølge tidligere formann i Eiker Historielag, Ole B. Hoen.

Jonas Lies far, sakfører og sorenskriver Mons Lie, eide denne bygningen i Gamle-Hokksund..