Print Friendly, PDF & Email

Jordfunn og oldtidsminner fra Nedre Eiker

 

I 1965 ble det gjennomført en registrering av jordfunn og oldtidsfunn på Nedre Eiker.
Det ble da registrert ca. 15 gjenstander. I tida fram til nå, er funnmengden øket til ca. 30.
Bildet under viser Skramnes gård, fotografert i 1955. Her ble det påvist gravhauger.

Vil du lese mer om oltidsfunn på Eiker, finner du dette i Eikers Historie bind nr.1 1994

Oversikt over funn gjort i 1965:

Gnr.  Bnr. Objekt Datering Bruk Lokalitet Orientering
 45   Varde 1200-tallet Forsvarssystem Solbergåsen Ligger et lite stykke inn i Solbergmarken
 45   Sverdfunn Ca. år 1000 Krig Solbergåsen Lå ved foten av Solbergåsen
 24   1 Gravhauger Vikingetid Begraving Skramnes 200 meter for husene på gården
 17   1 Olavskilde Ca. 1030 Pilgrimsferd Bråten Kilde.Kalles for Olavskilde. Tilknytning st. Olav.
 17   1 Jernøks Vikingetid Bruksgjenstand Bråten Ca. 4 meter sør for våningshuset
 35   1 Steinøks Neolitisk Bruksgjenstand Brekke Ca.20 meter nord for hovedhuset.
 36  25 Gravhaug Vikingetid Begravning Ler av Steinberg ca. 5 meter nordøst-hjørnet av huset
 36  25 Skafthulløks Yngre steinalder Bruksgjenstand Ler av Stenberg ca. 5 meter øst for nordøst-hjørnet av huset
 38   9 Ridevei 1595 Ferdsel Krokstad kalt Øvre I skogkanten
 43  34 Bronsebeslag Middelalder Bruksgjenstand Grønslett ca. 30 meter nordøst for husene på gården
 43  34 Fiskesøkke Middelalder Fisking Grønslett ca. 40 meter nordøst for husene på gården
 45 214 Skafthulløks Neolitisk Bruksgjenstand Skaugum av Solberg Skråning hellende mot sør
 45 345 Flintøks Yngre steinalder Bruksgjenstand Ratun av Solberg ca. 5 meter sørvest for husets sørvest-hjørnet

 

Opplysningene er hentet fra Kulturminnekatalogen/Universitetets Oldsaksamling.