Print Friendly, PDF & Email

«Jordnært» – landbrukets festdag på Fossesholm

Sammen med landbruksorganisasjonene arrangerte Fossesholm Herregård en stor landbruksdag under tittelen «Jordnært». Anledningen var åpningen av den nye landbruksutstillingen, som er bygd opp dels gjennom dugnadsinnsats og dels gjennom gaver fra Eiker Meieri og Sparebanken Øst. Dagens høydepunkt var nok likevel at en av Eikers aller første traktorer rullet igjen – en «Mogul» fra 1916. Dessuten var det traktorparade, slakting av gris, foredrag om emner fra landbruket og demonstrasjon av gamle arbeidstradisjoner, fra separering av melk og kjerning av smør til birøkt og bruk av gamle svarvestoler. I kafeteriaene fikk en selvsagt servert god gammeldags bondekost, men også mer internasjonale matretter av lokale råvarer. Dagen ble avsluttet med en stor konsert med Jan Eggum.

Den gamle traktoren av merket «Mogul» var blitt restaurert og kunne kjøre igjen takket være en formidabel dugnadsinnsats fra ei gruppe i «Gamletraktorens Venner».

Daglig leder på Fossesholm, Ellen Pauline Steen, åpnet dagen sammen med bonde og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen.

Det var stor interesse for den nye landbruksutstillingen.

Slakting og skolding av gris på den gamle måten, med kokende vann fra ei stor gryte, var ett av dagens høydepunkter.

Paraden av gamle traktorer var et populært innslag. I bakgrunnen ser vi at det også var mulig å få seg en kjøretur med hest og vogn.