VANDRING PÅ «RASET» VED SANDEN OG HAGA

Kulturminneåret 2009
Tekst og foto: Bent Ek
20.09.2009

99 år siden det store jordskredet på Eiker

Na-Ku-Hel i Hokksund startet høstsesongen med en kulturminnevandring på «Raset» like øst for sentrum av Hokksund. Hans N. Kristofersen, Jon Sanden og Arne Sanden var turledere og fortalte om det store jordskredet som gikk her i julen 1910. og som forandret både landskapet og Drammenselvas løp. Nesten hundre år seinere er det fortsatt tydelige spor etter denne naturkatastrofen mange steder.

Hokksund ByTeater urframførte stykket «Fra steinalder til vikingtid – en vandring i Eikers historie», som ble spilt tre ganger i løpet av dagen..

En av de største naturkatastrofene i Eikers historie fant sted seint om kvelden lille julaften i 1910. Jorda begynte pluitselig å gli ut ved gårdene Sanden og Haga like nordøst for Hokksund. Det var like før midnatt og stummende mørkt, så ingen så egentlig hva som skjedde, men på lang avstand kunne folk høre en merkelig dur. Like etter kom det en stor flodbølge, som smadret både isen på elva og båter langs elvebredden og slo over Hokksund bru, som lå mer enn en kilometer lenger opp i elva.

 

Over 230 mål jord hadde rast ut, og enkelte steder flyttet elvebredden seg med over hundre meter. Fra Hokksund Båt Camping går det bru over tilk rasområdet, og der jordene ikke er planert og sådd til, ser en fortsatt tydelige spor etter raset. Et langt stykke gikk tuiren over et område som for hunddre år siden lå midt ute i Drammenselva.

 

Fra Arne Sandens eiendom har en utiskt over rasområdeet videre østover.

 

Da dagslyset kom morgenen etter, åpenbarte det seg nesten et utrolig syn. På de sju gårdene som varf rammet av raset hadde låver, fjøs og stabbur forsvunnet i dypet og mange dyr hadde mistet livet. Men samtlige våningshuset sto igjen, flere av dem like ved raskanten, og ingen menneskeliv hadde gått tapt. «Hvor skredet var gaat laa huskende akerleiger og jordflak med svaiende frugttrær, mens lersuppen boblet og kokte omkring», skriver Nils Johnsen i bygdeboka som ble utgitt fire år seinere.

 

Ved gården Sanden ser en tydelig den gamle raskanten. Våningshuset til høyre ligger på et platå som ikke er kunstig lagd, men et resultat av den store naturkatastrofen i 1910.

 

Tilbake til Hokksund gikk turen langs den gamle ferdselsveien i Fettadalen.