Juristen og bankmannen Jørgen Meinich

Foto utlånt av Universitetsbiblioteket i Oslo.

Juristen og bankmannen Jørgen Meinich kan trygt regnes blant pionerere i norsk treforedlingsindustri. Da han startet Bjørsheim Træsliberi i 1865, kalte avisene det sarkastisk for «et morsomt eksperiment for en juridisk kandidat». Morsom er også historien om da Meinich som ung mann traff på konsul Johs. G. Heftye i et selskap. Meinich benyttet anledningen til å snakke om mulighetene for å slipe papir-råstoff av norsk gran, men den sindige konsulen avfeide ham som «en ung fantast». Det hører med til historien at Heftye seinere ble en av hovedmennene bak dannelsen av Union-konsernet!