Print Friendly, PDF & Email

Karindammen i Solbergelva
– en fin badeplass.​

Fremtiden 12. juni 1959 – side 6
Forfatter: ROB    (Roar Bråthen)
Tilrettelegging: Arne Temte
og Magne Grønvold NE
Mars 2023

Dammen er rensket opp og klar til bruk.

  • Vi kan ikke si at hele badeplassproblemet er løst for Solbergelva, men vi er da kommet et stykke på vei, sa Olaf Lund i Solbergelva Vel`s friluftskomite til «Fremtiden» da vi sto og kikket på Karindammen ovenfor Solberg Spinderi. Det var praktisk talt tom for vann, men innen helgen settes damluken igjen, så de som har lyst på en dukkert kan bare hoppe uti.

– Hvor mange får plass i dammen?
 Det skulle gå flere hundre på en dag. Dammen er ca. 50 meter på det lengste, og stø4rste3 bredde er ca. 10 meter. På en måte er den delt i to, noe som skulle være en stor fordel. I den ene enden er det grundt vann og således en deilig tumleplass for barna, men de større kan svømme og boltre seg i den andre enden. Her er største dybde 2,5 meter så noen små stup og hopp kan gjøres.

Artikkel om Karindammen i Fremtiden

7 BILLASS STEIN OG SKROT

For et år siden ble det nedsatt en komite innen Solbergelva Vel som fikk i oppgave å gjører i stand Karindammen slik at den kunne benyttes i større grad enn det som hittil vært tilfelle. Wilhelm Caspersen ble formann og medlemmer var: Wilhelm Hennum, Olaf Lund og Arne Thorsrud. I vår gikk man i gang med å renske opp i dammen. Kommunen stilte biler til disposisjon og 7 fulle lass med stein, grus, flaskeskår og slam ble kjørt vekk, slik at forholdene nå er helt trygge. Et avtrede skal settes opp med det første, og dermed er dammen klar til bruk.

Fra Karindammen

HELSEFARLIG VANN

 Det er en god sak den driftige <velforeningen har tatt seg av. Etter prøver som er foretatt er vannet både i Herstrømbukta og selve elva helsefarlig å bade i, og hvor skulle man da holde til? Opprinnelig var det planlagt en badeplass ved Killingrudstranda, men vannet der var ikke bedre enn andre steder i elva, og denne plassen blir nå bare brukt som stevneplass.

Karindammen har vært badeplass i en årrekke, men forholdene der var langt fra hygieniske. Etter den opprenskijngen som nå er foretatt, ligger imidlertid alt til rette for en populær badeplass. Her kan foreldrene trygt ta med barna som holder til på det grunne vannet, mens de selv kan avkjøle seg i «svømmevann». For ikke å snakke om så fine solplasser det er med store strekninger svaberg.

Og det eiendommelige ved denne patriotismen er at den foruten å være en bygdemessig helhet, også er delt opp i sine enkelte faktorer, knyttet til bestemte avgrensede områder. F. eks. Solbergmoen. Solbergmoen begynner omtrent der hvor hovedveien til Drammen svinger om den bratte og dominerende Solbergåsen og så strekker den seg nedover mot traktene ved Solberg Spinneri. Noen sammenblanding med det som ligger ovenfor, nedenfor eller over på den «andre sida» skal man så`n i det daglige ha seg frabedt.

STADIG FRISKT VANN

  En del av beboerne ved dammen har tidligere tatt vann derfra om somrene. Nå er det kommet til en ordning slik at kommunen har lagt plastrør lengre opp. De får dermed rinnende friskt vann i rørene. Stadig friskt vann blir det også for de badende, en stor forandring fra forholdene i bukta der vannet nærmest sto stille.

  Med tiden er det sjanser for at det settes opp en liten kiosk om sommeren og settes ut noen krakker. Stedet har nemlig alle muligheter til å bli et populært friluftssted, høyt og fritt wsom det ligger med strålende utsikt over bygda.