Print Friendly, PDF & Email

 

Killingrud Gods 1886

Tekst: Gjermund Glittfjell
06.03.2006

Den 7. august 2004 besøkte Eiker Arkiv tre av slektningene til doktor Kamstrup, som i sin tid var eier av Killingrud Gods i Solbergelva.

Disse slektningene satt på mange bilder av Killingrudgodset slik det så ut i glansperioden i 1880-årene. De hadde også bilder av Ryggseters hytte ved Nerdammen, Vrangen seter og folkeavstemningen i 1905. Mange portrettbilder viste at kjente kunstnere og poeter hadde besøkt Kamstrup på Killingrud.

Gerhard Munthe har bl a tegnet kjøkkeninteriøret på Killingrud Gods. Maleren Thaulow takker for deilige dager på Killingrud.

Wildenvey forteller også i sin biografi om de deilige dagene han tilbrakte på Killingrud hos doktoren og hans barn. Vi fant også portretter av Drammens øvre borgerskap.

Doktor Kamstrup hadde to sønner som drev tobakksplantasje på Sumatra. Den ene av disse sønnene ligger begravet sammen med sin far på Nedre Eiker kirkegård.

Den siste av sønnene som drev tobakksplantasje er også kjent som en storviltjeger og plantesamler fra Sumatra. Den dag i dag finnes det på zoologisk museum og i Eiker Arkiv hodeskaller samt ei bok som omtaler livet på Sumatra.

Under en arbeidskonflikt ved Solberg Bruk kom arbeiderne i en diskusjon med doktor Kamstrup. Hans sønn, som da var hjemme fra Sumatra, skjønte ikke hvorfor hans far diskuterte på en slik måte. På Sumatra løste man nemlig slike konflikter med et geværskudd, og sønnen uttalte følgende: ” Skyt dem, far, skyt dem alle sammen. Det pleier vi å gjøre på Sumatra!”.

Bildet av Killingrud Gods er malt i 1886 av Mina Sørensen som var guvernante på Killingrud, og som også har malt dukkestuen på godset som seinere ble hytte ved Gravningen.