Print Friendly, PDF & Email

Kirkebøkene som forsvant

«Lassens samlinger» kaster nytt lys over saken

Til stor fortvilelse for slektsgranskere og lokalhistorikere er kirkebøkene på Eiker for perioden 1750-1763 sporløst forsvunnet. Dermed blir det svært vanskelig når folk ble født, giftet seg og døde i denne perioden. Lenge har en regnet det som ganske sikkert at bøkene gikk med i flammene da Haug kirke brant i 1818. Men nå har det dukket opp håndfast bevis for at kirkebøkene fortsatt eksisterte flere tiår seinere!

Gjennom flere år reiste nemlig den ivrige slektsgranskeren Wilhelm Theodor Lassen rundt til prestegårder i hele landet og skrev av kirkebøker. Avskriftene hans omfatter tusener på tusener av navn, og materialet oppbevares nå av Riksarkivet, mens det finnes kopier på mikrofilm, blant annet på Statsarkivet på Kongsberg. Det var her den flittige lokalhistorikeren Olav Homlebekk, en av drivkreftene i «Gotisk gruppe på Eiker» ble klar over at «Lassens samlinger» inneholdt en lang rekke navn på døpte, viede og døde på Eiker – også fra den perioden da kirkebøkene mangler. Vi vet ikke nøyaktig når Lassen besøkte Eiker, men han var født i 1816, så det må i hvert fall ha vært en god stund etter brannen i Haug kirke, antagelig en gang på siste del av 1800-tallet. Dermed blir det store spørsmålet: Hvor er det blitt av disse viktige protokollene. Gikk de med i en annen brann? Er de blitt kastet? Eller finnes de kanskje fortsatt og ligger bortgjemt et eller annet sted?! Det er vel tvilsomt om vi noen gang får svar på denne gåten, men det tenner kanskje et ørlite håp om at bøkene skal dukke opp en dag. Det er i hvert fall sikkert at de ikke kan ha brent i 1818!

I mellomtiden kan jo de lokale slektsgranskerne kaste seg over «Lassens samlinger» og se hva som finnes der. Dessverre har nok embetsmannen Lassen vært mest interessert i de høyere sosiale lag. Derfor kan en nok ikke regne med å finne særlig mange navn fra den jevne bondestanden, og langt mindre fra husmanns-og arbeiderklassen. Mye spennende stoff er det nok allikevel, og Arnt Hole, lederen for «Gotisk gruppe», har planer om å skrive av materialet og offentliggjøre det.