Print Friendly, PDF & Email

Kirkelige og religiøse forhold på Eiker

Tilrettelagt av: Anne Gallefos Wollertsen NE
07.10.2010

Eker Papirmølle. Bokpapp er utlagt til tørking på jordet. Bilde fra før 1926. Foto fra Erling Hamarstrøm/Eiker Arkiv.

Følgende er utdrag fra
Buskerud Amt. Jubilæumsskrift 1814 – 1914:

Det har ofte vist seg at der foran en opgangsperiode i et land har gaat en religiøs bevægelse, som har gaat haand i haand med en national opvaaknen.

Dette var også tilfældet i vort folk omkring aar 1800. Den saakaldte rationalistiske aandsretning var meget utbredt, særlig blandt geistligheten og de mere oplyste, mens almuen har været mere uberørt derav.

Saaledes var visstnok ogsaa i det store og hele forholdet i Buskerud amt. Den kloke og gavnlige virksomhet gik for de flestes vedkommende ut paa verdslig oplysning, mindre paa at tilfredsstille menighetenes religiøse trang.

Under denne religiøse tilstand var der blandt lægfolket paa flere steder i amtet opstaat begyndende religiøse vækkelser, særlig utgaat fra brødremenigheten. Dette var tilfældet i Drammen, paa Eker, Kongsberg og i Numedal.

Blandt disse var det saa den bekjendte religiøse folkevækker Hans Nilsen Hauge fandt jordbund for sin virksomhet. Flere ganger i aarene 1797 – 1804 gjestet Hauge vort amt og stanset især på Eker, I Numedal og Hallingdal. Paa Eker blev han især venlig mottat og beskyttet av den senere kjendte Eidsvoldsmand Kristoffer Hoen.

I nærheten av Haugsund anla Hauge med sit praktiske syn i aaret 1800 sammen med en del andre venner en papirmølle hvor ca 40 arbeidere, «mest krøblinge og børn» hadde erhverv. Ved siden av papirmøllen dreves ogsaa atampemølle, ben-, mel- og sigtemølle samt garveri, likesom der blev gjort «ikke uheldige forsøg» paa at støpe kanoner. Møllen dreves i længre tid av Hauges bror, Mikkel. Vennene her levde som en stor familie; man arbeidet dygtig, men styrket sig med Guds ord og sang i hviletiden. Her utvistes en storartet gjestfrihet, hvorfor mange søkte dit for at faa trøst og fred og lys over livet. Ekers papirmølle blev saaledes i lang tid saa at si midtpunktet for det aandelige liv paa østlandet.

De rationalistiske årester, der prækte «sund Moral og sunde Religionsbegreber», søkte paa elle mulige maater «at stanse dette Onde, der besmittede Menighederne», Ved hjælp av den verdslige øvrighet fængslet de Hauge gang paaa gang. Av de 10 ganger Hauge i det hele blev arrestert, har vort amt den tvilsomme ære at ha utført de 3: i 1799 på Eker, i 1801 i AAl og siste gang paa Eker i 1804. Hauges virksomhet som folkevækker i den norske kirke blev da avbrutt.

Den fra Hauges utgaaede religiøse vækkelse fik betydning gjennem lange tider ogsaa for det norske folks nationale opvaaknen, idet den vakte læselyst og spredte oplysning, derav følgende selvstendig tænkning over det gamle styres mange mangler. Derfor træffer man overalt, også i vort amt, i de første tider av Norges frie styre Hauges venner mellom de fremste i statens og bygdenes styre og stel.

Les mer om Hans Nilsen Hauge og Eikerbygdene.