Print Friendly, PDF & Email

Kjempegave til Eiker Arkiv

Tekst og foto: Frode Caspersen NE
09.12.2006

Det var Magne Borgersen fra Sparebanken Øst som overrakte Eiker Arkivs Gjermund Glittfjell sjekken pålydende kr. 200.000,-.

Eiker Arkivs leder smilte nærmest fra øre til øre her om kvelden, og det hadde han all grunn til. En sjekk pålydende intet mindre enn kr. 200.000 ble overrakt av Sparebanken Østs Magne Borgersen.
I år (2006) deler banken ut rundt 5 millioner kroner av overskuddet til lag, organisasjoner, foreninger og stiftelser, og Eiker Arkiv hadde sendt inn søknad om støtte til innkjøp av rullearkiv til alle de tusener av dokumenter som er lagret. I dag lagres disse sammen med mengder av gjenstander som er samlet og levert inn i det gamle arkivet til Solberg Spinneri. Dette arkivet er nå fylt over sine bredder, og situasjonen har vært prekær lenge. Så kom altså løsningen dalende i tolvte time!

Nedre Eiker kommune har gitt Eiker Arkiv muligheten til å bruke de gamle lokalene til Nedre Eiker brannvesen i Krokstadelva.
Disse lokalene er nå satt i stand etter at de brant helt ut for noen år siden(!)
Meningen er at alle gjenstander som nå befinner seg i Eiker Arkivs eie flyttes hit, og ansvaret for disse overtas av Stiftelsen Verkstedet – Nedre Eiker Industri- og Kulturhistoriske Senter. Flyttingen er tenkt gjennomført i løpet av første halvår 2007.