Print Friendly, PDF & Email

Kjøpmannskalenderen 1946 for Nedre Eiker

EKNES, ALF. Eget firma, Krogstadelva. Etabl. 1937. Manufaktur.
F. 18. mai 1915 i Krogstadelva av foreldre Anders Eknes og hustru Helene, f. Solstad.Han har gjennomgått Gjerdes Handelsskole og var i årene 1930-37 ans. i firm. E. Grøstad. Han løste handelsbrev i 1937 og etabl. samme år ovenn. forr. Gift 29. okt. 1941 med Norunn Elisabeth Henriksen, f. 21.mars 1915 i Nedre Eiker av foreldre lærer H. Henriksen og hustru Anna, f. Hofsvang,

Barn: Asbjørn, f. 1. febr. 1943 i Nedre Eiker.

Særinteresser: Tennis og skisport.
HELGESEN, ALF. Firma: Alf Helgesen &Co, A.s, Krogstadelva. Etabl. 1930. Skotøy .

F. 26. mai 1908 i Krokstadelva av foreldre småbr. Andreas M. Helgesen og hustru Inger, f. Johansen.
Han har gjennomgått handelsskole og etablerte i 1930 ovennevnte forretning etter samme år å ha tatt handelsbrev,
Gift 5. april 1941 med Hildur Andresen, f. 10. april 1912 i Mjøndalen av foreldre papirmester Karl Andresen og hustru Anna.

Særinteresser: Miniatyrskyting og fisking.
CHRISTOFFERSEN ANNA. Firma: A. Christoffersen A.s, Steinberg. Etabl. 1899. Landhandleri. (4 funksjonærer).

F. 31. mai 1909 på Steinberg av foreldre kjøpmann Holger Christoffersen og hustru Marthe, f. Schwach.
Hun løste handelsbrev i 1937 og overtok samme år forretningen etter sine foreldre. Forretningen drives i egne lokaler.

Særinteresser: Friluftsliv.
HOVLAND ANNA. Firma: Hovland Radio og Sport, Mjøndalen. Etabl. 1930. Radio, sportsartikler, elektriske artikler. (3 funksjonærer).
F. 24. juni 1894 i Solbergelva av foreldre Olaf Sørensen og hustru Mina, f. Grine.
Gift med Harald Hovland, f. 27. des. 1896 i Hønefoss av foreldre Amund Hovland og hustru Karoline, f. Hansen.

Barn: Øivind, f. 21. mars 1921, Thor, f. 19. mars 1927.

Særinteresser: Huslige interesser.
DANIELSEN ARNE. Firma: G. Danielsen, Krokstadelva. Etabl. 1920. Kolonial, glasstøy, kjøtt.(1 funksjonær).
F. 12. januar 1899 i Botne av foreldre Daniel Andersen og hustru Otilie, f. Olsen.
Han har praktisert i bransjen siden 1935 og driver ovennevnte forretning i egne lokaler. Gift 27. juni 1929 med Gudrun Johanne Fevang, f. 19. des. 1908 i Fevang, Sandar, av foreldre Bernhard Johannesen Fevang og hustru Inga Petrine, f. Pedersen.

Barn: Thordis Johanne, f. 6. mai 1944 i Krokstadelva.

Særinteresser: Jakt og fiske.
HJELMENG, ARNT LORANG. Eget firma, Solbergelva pr. Drammen. Etabl. 1920. Kolonial, mel og fetevarer.
F. 7. januar 1902 i Oslo av foreldre kjøpmann Christoffer Hjelmeng og hustru Marie, f. Larsen.
Han har i årene 1914-20 vært ans. hos Bertram Eriksen, Oslo. Fra 1920 har han arb. i sin fars forr. i Solbergelva, som han overtok i 1934. I 1928 løste han handelsbrev.
Gift 26. april 1942 med Margit Eriksen, f. i Mjøndalen av foreldre Elen Eriksen og hustru Mina, f. Qværk.

Særinteresser: Sang.
BJARNE FEVANG. Eget firma, Solbergelva. Etabl. 1902. Assortert landhandleri. (1 funksjonær).
F. 27. mai 1903 i Hoff i Vestfold av foreldre kjøpm. Bernhard Fevang og hustru Inga, f. Vike. Han har gjennomgått 6 mndr.s handelsskole og har fra 1917 arb. i farens forretning, som han etter å ha tatt handelsbrev i 1926 overtok for egen regning. Forretningen drives i egen gård.
Gift 30. nov. 1930 med Margit Larsen, f. 9. juni 1906 i Drammen av foreldre salmakermester Adolf Larsen og hustru Kaspara, f. Helgerud.

Barn: Børre Andreas, f. 27. febr. 1935.
CHRISTOFFERSEN, KRISTINE FJELDBO. Firma: Krokstadelvens Tricotageforretning. A.s, Torget, Krokstadelva. Etabl. 1929. Trikotasje og manufaktur. (3 funksjonærer).
F. 24. mai 1902 i Andebu av foreldre styrmann Anton O. Fjeldbo og hustru Hanna, f. Troldsås.
Hun har i 1920-22 praktisert hos T.F. Rugland Sandsvær og 1922-29 i P. Christensen Tricot.fabr. i Drammen Hun tok handelsbr. i 1929 og løste svennebrev for søm i 1937. Vik. poståpner i Krokstadelva.
Gift 8. juni 1930 med reisende Hans Christoffersen, f. 26. juli 1909 i Hønefoss av foreldre tømmerm. O. Christoffersen og hustru Severine.

Barn: John, f. 3. des. 1931 i Krogstadelva og Ole Helge, f. 29. nov. 1941 i Krogstadelva.
MOE, DAVID. Eget firma, Solbergelva. Etabl. 1902. Kolonial.
F. 4. nov. 1869 i Lærdal i Sogn av foreldre skredder Lasse Moe og hustru Anna, f. Selthun.
Gj.gått folkesk. og hand.sk. og har drevet forretn. med Jan Hatleberg, Åssiden, Lier. Han løste handelsbrev i 1902 og etabl. samme år ovenn. forretning som drives i egne lokaler.
Gift 2. mai 1896 med Synnøve Voldum, f. 28.juli 1868 i Borgund i Sogn av foreldre handelsmann Håkon Voldum og hustru Ingeleiv.

Barn: Inger, f. 14. mars 1897, Lorentz, f. 8. april 1900, Dagny, f. 20. okt. 1901 på Åssida, Lier. Håkon, f. 28. okt. 1903 og Anna, f. 21. mars 1906 i Solbergelva, Nedre Eiker.
KNUDSEN, EINAR. Firma: Mjøndalen skomagasin, Mjøndalen. Etabl. 1912. Skotøy.
F. 8. juli 1909 i Mjøndalen.
Han har gj.gått handelssk. I årene 1924-35 var han ansatt i Mjøndalens Manufaktur & Skotøiforretn. og overtok i 1935 Mjøndalen Skomagasin.
Gift 5. aug. 1930 med Else Sveås, f. 16. juli 1908. av foreldre tømmermerker H. Haugann og hustru Elise, f. Møller.

Barn: Elin Synnøve, f. 28. nov. 1930, Thorbjørn, f. 23. juli 1932.
Hun løste handelsbrev i 1937 og overtok samme år forretningen etter sine foreldre.

Særinteresser: Jakt og fiske.
HOLTHE, EIVALD. Eget firma, Mjøndalen. Sport, foto, elektr. art., sykkelreparasjoner
F. 3. jan. 1899 i Mjøndalen av foreldre Syvert Holthe og hustru Mathilde, f. Bjercke.
Han har gj.gått handelsskole og har 32 års praksis i bransjen. Han løste handelsbrev i 1922 og driver ovennevnte forretning i egen gård.
Gift med Dagmar Haug, f.20. juni 1897 i Drammen av foreldre murmester Otto Haug og hustru Sofie, f. Andresen.

Barn: Erik, f. 12. mai 1927.

Særinteresser:Sportsfiske, fotball, ski.
GRØSTAD, EMIL. Eget firma, Krokstadelva. Etabl. 1925.Kolonial, isenkram, stentøy, glass (2 funksjonærer).
F. 4. mars. 1900 i Lier av foreldre Erik L. Grøstad og hustru Olava, f. Ottersen.
Han har handelsutd. og har i årene 1919-23 vært ansatt ved Heia Meieri. Han løste hand.br. i 1925 og etabl. samme år ovenn. forr. som drives i egen gård.
Gift med Nora Hallerdalen, f.23. sept. i 1898 i Modum av foreldre G. Hallerdalen og hustru Karen, f. Hovde.

Barn: Oddveig, f. 4. april 1924, Leif, f. 21. aug. 1932.

Særinteresser:Jakt, fiske, sport.
EKNESS, GUSTAV. Eget firma, Krokstadelva. Etabl. 1936. Sportsforretn. Sykkelverksted. (2 funksjonærer).
F. 28. juli. 1911 i Krokstadelva av foreldre Anders G. Ekness og hustru Marie, f. Pedersen.
Han har gj.gått handelsskole og har fra 1936 drevet ovenn. forr. i egen gård. Løste hand.br. i 1944.
Gift 2. okt. 1937 med Birgit Eriksen, f. 30. jan. 1912 i Mjøndalen av foreldre Kristian Eriksen og hustru Thea, f. Haugen.

Barn: Jan.

Særinteresser: Miniatyrskytning, jakt og fiske.
HOVLAND, HARALD. Firma: Hovland Radio og Sport, Mjøndalen. Etabl. 1930. Radio, sportsartikler, elektriske artikler. (3 funksjonærer).
F. 27. des. 1896 i Hønefoss av foreldre Amund Hovland og hustru Karoline, f. Hansen.
Han har Handelsutdannelse og har 15 års praksis i bransjen. Han løste handelsbrev i 1935. Forr. drives i egen gård.
Gift med Anna Sørensen, f.24. juni 1894 i Solbergelva av foreldre Olaf Sørensen og hustru Mina, f. Grine.

Barn: Øivind, f. 21. mars 1921,Thor, f. 19. mars 1927.

Særinteresser: Idrett, sportsfiske.
HENRIKSEN, HARDA. Firma: H. Henriksen A.s, Mjøndalen. Etabl. 1932. Kolonial. (4 funksjonærer).
F. 22. aug. 1910 i Mjøndalen.
Han har gj.gått handelsskole og var i årene 1925-32 ansatt hos A. Tangerud, Mjøndalen. Hun tok handelsbrev i 1932 og etablerte da ovennevnte forretning.
HANSEN, HELGA. Eget firma, Solbergelva. Etabl. 1925. Manufakturforretning.
F. 28. mars 1885 av foreldre Karl Nilsen og hustru Susanna, f. Dahl.
Hun har drevet med systue i Solbergelva i 19 år. Løste handelsbrev i 1925 og etablerte samme år egen forretning som drives i egen gård.
Gift med sjømann Erik Hansen f. av foreldre Hans Leifsen og hustru Gunhild, f. Gulbrandsen.

Barn: Gunborg, Leif, Kjell.
CHRISTOFFERSEN, HELMER. Eget firma, Steinberg. Etabl. 1908. Ass. landhandleri. Egen avdeling for kjøtt. (5 funksjonærer).
F. 29. april 1899 i N. Eiker av foreldre kjøpmann Holger Christoffersen og hustru Marthe, f. Schwach.
I årene 1913-21 arb. han i firm. M. Christoffersen, Steinberg. Ovenn. firma drives i egne lokaler. Form. i Nedre Eikers Spareforen., sekr. i Drammens Opl. Kjøpmannsforening. Medl. av Nedrfe Eikers Forsyn.n.
Gift 23. aug. 1925 med Signe Nilssen, f. 7. juni 1898 av foreldre skomakerm. Ellef Nilssen og hustru Karoline, f. Håkonsen.

Barn: Odd Helmer, f. 3. juni 1927.
WIKEN, MARIE. Firma: Arnt Wiken A.s, Mjøndalen. Etabl. 1938. Tobakk, frukt og sjokolade.

F. 13. nov. 1902 i Oslo.
Hun har gjennomgått alm. skoleutdannelse. Forretningen drives i egne lokaler.
Gift 30. mai 1925 med Arnt Wiken, f. 3. jan. 1902 (død 9. mars 1942).

Barn: Evelyn, f.17. okt. 1926.

Særinteresser: Huslige interesser.
MUNKHAUGEN, MARIT SOFIE. Firma: Harald Munkhaugen, Mjøndalen. Etabl. 1902. Kolonial, glass, stentøy. (5 funksjonærer).
F. 3. nov. 1918 i Mjøndalen av foreldre kjøpmann Harald Munkhaugen og hustru Hilda, f. Ormåsen.
Hun har gjennomgått middelskole og handelsskole og har fem års praksis i sin fars forretning. Hun løste handelsbrev i 1944 og driver ovennevnte forretning i egen gård sammen med sin bror Rolf Munkhaugen.
JOHANNESSEN, MARVIN. Firma: Johannessen & Wiken, Rygh, Mjøndalen. Etabl. 1925. Ass. landhandleri. (2 funksjonærer).
F. 18. mars 1897 i Modum av foreldre Lauritz Johannessen og hustru Andrea, f. Madsen.
Gj. gått handelsskole og var i 1912-17 ans. hos fru Marianne Thoen, Strømsgodset, så 1/2 års tid hos Lauritz Gjelstad, Drammen, og 1918-25 i Strømsgodsets Forbruksforening. Han løste handelsbr. i 1923 og etabl. i 1925 ovenn. forr. som han driver i egen gård. Nåværende kass. i Nedre Eiker Kjøpm.forening.
Gift med Aagot Svendsen, f. 27. des. i Skoger av foreldre Gustav Larsen og hustru Gunhilde, f. Kristoffersen.

Barn: Gerda, f. 7. jan. 1920, Solveig, f. 3. febr. 1923.

Særinteresser: Harejakt, friluftsliv.
JENSEN, OSCAR. Firma: Mjøndalens Londonerbasar, Mjøndalen. Etabl. 1913. Glass, stentøy, kortevarer, tobakk. (2 funksjonærer).
F. 22. mai 1878 i Drammen.
Gj.gått alm.utd. I 1892-97 var han ansatt i Pt. Pedersens Farvehandel, Drammen, 1897-1900 hos Halfd. Westfoss Farvehandel, Oslo, 1900-03 drev han egen fargehandel i Drammen, 1921-24 var han ans. i Mjøndalen Gummivarefabr. Han tok hand.br. i 1901 og driver ovenn. forr. i egne lokaler. Komm. revisor.
Gift 18. juli 1897 med Gunda Syversen, f. 4. april 1875.

Barn: Ragnar-Odd, Axel, Aslaug (Mathisen), Gerda (Johansen).

Særinteresser: Skogsturer.
MUNKHAUGEN, ROLF. Firma: Harald Munkhaugen, Mjøndalen. Etabl. 1902. Kolonial, glass og stentøy. (5 funksjonærer).
F. 30. juli 1909 i Mjøndalen av foreldre kjøpmann Harald Munkhaugen og hustru Hilda, f. Ormåsen.
Han har handelsutdannelse og 20 års praksis i sin fars forretning. Forretningen drives i egen gård. Løste handelsbrev i 1935.
Gift med Signe Lolland, f. 5. april 1919 i Drammen av foreldre Anders Lolland og hustru Andrea.

Særinteresser: Idrett og fotball.
HAGEN, RUTH. Eget firma, Stasjonsvn, 33, Mjøndalen. Frukt og tobakksforretning.
F. 24. mai. 1909 i Mjøndalen av foreldre Ole Hagen og hustru Inga.
Hun har gjennomgått alminnelig skoleutdannelse.

Særinteresse: Sport.
THRONDSEN, SIGURD. Firma: Sigurd Throndsen A.s, i Mjøndalen. Etabl. 1927. Herreekvipering og skotøyforretning. (1 funksjonær).
F. 7. juli. 1899 i Nes, Romerike av foreldre Ole Throndsen og hustru Mathilde, f. Bodahl.
Gj.g. Buskerud Folkeh.sk. og Treiders Hand.sk. Har vært eksp. i følg. firm: 1917-18 hos Emil Jensen & Co., Drm., 1918-19 hos H.J. Rostock, Drm., 1919-22 i Rjukan Varelager, Rjukan. I 1922 løste han hand.br. og var i 1922-27 komp. i fa. Brødr. Throndsen A.s, Mjøndalen. I 1939 etabl. han skotøyfirmaet Throndsen & Co. A.s, i Mjøndalen som i 1943 midlertidig, under vareknappheten ble opptatt i firmaet Sigurd Throndsen A.s. Han er form. i Mjønd. Skotøygr.
Gift 11. okt. 1930 med Elisabeth Wiken, f. 25. sept. 1904 i N. Eiker av foreldr. kjøpm. Julius Wiken og h. Gina, f. Rygh. Barn: Solveig Elisabeth, f. 24. juli 1931, Ingri Elin, f. 24. des. 1936, begge i Nedre Eiker.
EVJEN, SVERRE. Eget firma, Krokstadelva p.å. Vareadr.: Mjøndalen st. Etabl. 1896. Kolonial. (5 funksjonærer).
F. 20. april 1900 av foreldre kjøpmann Olaf A. Evjen og hustru Mina, f. Borgersen.
Han har fra 1917 arb. i sin fars forr. som han overtok etter farens død i 1930. Han løste hand.br. i 1922 og driver ovenn. forr. i egne lokaler.
Gift 29. mars. 1922 med Margit Olausen, f. 27. febr. 1900 av foreldre skomaker Anders Olausen og hustru Inga, f. Nilsen.

Barn: Inger Marie, f. 25. april 1922, Knut. A., f. 12.des. 1925, begge født i Krokstadelva.

Særinteresser: Fisker og friluftsmann.
LANDSVERK, SVERRE. Firma: Jern og Bygg A.s, Mjøndalen. Etabl. 1940. Jernvarer, bygningsartikler, malersaker, sportsartikler, rør, og sanitærartikler. (6 funksjonærer).
F. 6. nov. 1907 i Øvre Sandsvær. Han har tatt eksamen artium og eksamen ved Oslo Handelsgymnasium. Han løste handelsbrev i 1934 og driver ovennevnte forretning i egne lokaler.
KNUDSEN, THEA JØRGINE. Firma: Mjøndalens Manufaktur & Skotøyforretn., Mjøndalen. Etabl. 1918. Manufaktur og Skotøy.
F. 18. mars 1875 i Bingen, Modum av foreldre skomaker og småbruker Olaus Hovengen og hustru Anne, f. Bergan. Død 21. sept. 1944.
Gj.gått alm. utd. og tok handelsbr. i 1914. I 1918 etabl. hun ovenn. forr., som drives i egne lokaler.
Gift 16. okt. 1893 med Karl Henrik Knudsen, f. 16. jan. 1870 i Bingen, Modum av foreldre Knut Danielsen og hustru Marie.

Barn: Anna (Bergh), Jenny (Østgård), Odmund, Kristine (Krogh), Harald, Sigrid (Dyrud), Einar.
KORSGÅRD, THEKLA. Eget firma: Manufaktur, pelsvarer, kåper og drakter. Etabl. 1926. (1 funksjonær).
F. 23. juni 1878 i Sverige av foreldre Ghustav Rhodén og hustru Anneka, f. Fogel.
Hun er utdannet i skredderfaget og har fra 1903 vært ansatt i firmaet L. Gundersen, Drammen. I 1926 løste hun handelsbrev og etablerte da egen forretning som hun driver i eget lokale.
Gift 16. 1904 med Valdemar Korsgård, f. 7. des. 1874 i Mjøndalen av foreldre gårdbr. Karl Korsgaard og hustru Jørgine, f...

Barn: Valter, f. 18. sept. 1907, Edith, f.7. mai 1909, Jenny, f. 2. sept. 1912.

Særinteresser: Huslige interesser.
LARSEN, WALTHER. Eget firma, Mjøndalen. Etabl. 1926. Kolonial og kjøtt. Kraftfor, gjødning, såvarer. (10 funksjonærer).
F. 17. april 1907 i Mjøndalen, av foreldre reparatør Olaf Larsen og hustru Walborg, f. Nielsen.
Gj.gått hand.sk. og har praktisert i 1921-26 hos noværende kolleger på stedet. Han løste hand.br. i 1928 og driver ovenn. forr. i egen gård. Formann i Drammens Opl.s Kjøpm.foren. fra 1935.
Gift 18. febr. 1938 med Olga Marie Johansen, f. 7. okt. 1906 i Mjøndalen av foreldre gårdbr. Borger Johansen og hustru Olava, f. Olsen.

Barn: Eivind Walther, f. 12. mai 1941 og Sven Walther, f. 18. febr. 1945.

Særinteresse: Sportsfiske.
ØSTNÆS, WESTYE. Eget firma, Mjøndalen. Etabl. 1915. Kolonial.
Gj.gått folkeskole og aftensk. I årene 1894-99 var han ansatt hos E.N. Sørensen, Fetsund, 1899-1910 hos Hans Larsen, Lillestrøm og 1910-15 hos Chr. Langeland, Hokksund. I 1915 tok han handelsbrev og etabl. samme år ovenn. forretning som drives i egen eiendom.
Gift 11. april 1911 med Inga Karlsen, f. 14, jan. 1891 i Lillestrøm av foreldre Olaus Karlsen og hustru Ingeborg, f. Gulbrandsen.

Barn: Bertha, Inger, Willy, Ruth.
Forretningen er fra 1. april 1946 overtatt av sønnen Willy, som driver den i samme navn.
LIEN, ANDERS K. Firma: Wiener Bakeri & Konditori, Mjøndalen. Etabl. 1937. Bakeri og konditori. ( 4 funksjonærer ).
F. 16.nov. 1904 på Geilo av foreldre fhv. landhandler og gårdbruker Kristian A. Lien og hustru Margit, f. Ødegård.
Gj.g. folkesk., handsk., samt et kurs på Statens Teknologiske Inst. for Bakere. 1926-30 ans. i Sørums Elektriske Bakeri & Kond., Lier, 1930-31 hos bakerm. Ellefsen, Sigdal, 1932-33 som hand.betj. i Skotselv. Fra 1933-1937 eget bakeri i Skotselv. F.t. varaf. i N. Eiker Håndv.foren.
Gift 3. mars 1937 med Heidi Tandberg, f. 13. okt. 1910 i Åmot, Modum av foreldre maskinfører Truls Tandberg og hustru Edvarda, f. Eriksen.

Barn: Aud-Rigmor, f. 31. aug. 1937, Bjørg-Marie, f. 24. juli 1938 i Drammen.
MYHRE, BJØRN. Firma: Krokstadelven fiskeforretning. Krokstadelva. Etabl. 1938. (2 funksjonærer).
F. 16. april 1918 i Krokstadelva av foreldre cellulosearb. Bjarne Myhre og hustru Ragnhild, f. Båsland.
Han har gjennomgått handelsskole og Norsk Korrespondanseskole. I 1936 løste han handelsbrev og har fra 1938 drevet ovennevnte forretning i egne lokaler.
Krokstadelva Fiskeforretning har dessuten filial i Solbergelva.

Særinteresse: Sport.
NIKOLAYSEN, KÅRE MARTINIUS. Firma: Krogstadelvens Blomsterforretning, Krokstadelva p.å. Etabl. 1944. Blomster og kranser.
F. i Kjeldås, Sande i Vestfold av foreldre Olof Løff og hustru Mina, f. Gorovollen.
Han har gjennomgått alminnelig skoleutdannelse.
Gift 11. des. 1944 med Henriette Korvald, f. 29. sept. 1923 i Nedre Eiker av foreldre Hans Korvald og hustru Petrine, f. Pedresen.

Særinteresse: Idrettsmann.
LUDVIGSEN, LORENTZ. Eget firma, Mjøndalen. p.å. Etabl. 1932. Bakeri og konditori. (5 funksjonærer).
F. 1. nov. 1910 av foreldre rutebileier Ingv. Ludvigsen og hustru Marie.
Han har gj.gått hand.sk. I årene 1926-32 var han ans. hos Ludvig Ludvigsen og tok handelsbrev i 1943. Bakeriet drives i egne lokaler. Han er kass. i N. Eikers Håndv.foren.
Gift 6. febr. 1943 med Gerd Hagen, f. 9. okt. 1917 i Drammen av foreldre lokomotivfører Alfr. Hagen og hustru Valborg.

Særinteresser: Hester og travsport.
GAATHAUG, ODDVAR D. Eget firma: Arbeidergata, Mjøndalen. Etabl. 1944. Urmaker.
F. 2.des. 1919 i Øvre Eiker av foreldre M. Gaathaug og hustru Berte f. Amundsen.
Han har i årene 1937-43 arbeidet i Den Norske Ur-Import og etabl. i 1944 ovenn. firma.

Særinteresse: Fotografering.
OLAUSSEN, RICH. Eget firma: Krogstadelva. Etabl. 1933. Slakteri, pølsemakeri og røkeri. (3 funksjonærer).
F. 23. aug. 1913.
Han har gj.gått alm. skoleutd. og var i 1928-29 ans. hos E. Kruger og 1929-32 hos Johan Grøtsch. I 1933 etabl. han ovenn. kjøttforr. som han driver i egne lok. Gift med Olaug Halvorsen, f. 28. juli 1911.

Barn: Erik, f. 26. febr. 1936, Svein, f. 15. febr. 1940.
REPSTAD, KARL ALEXANDER.Firma: Mjøndalens Blomsterforretning, Arbeidergata, Mjøndalen. Etabl. 1924. Blomster og kranser. (3 funksjonærer).
F. 6. des. 1904 i Oslo av foreldre skomaker Jens Repstad og hustru Hilda, f. Hammarstrøm.
Han har gjennomgått alm. skoleutd. og var i årene 1925-30 ansatt hos Fanny Olsen, Mjøndalen.
Gift med Olga Skjerping, f. 5. nov. 1907 i Torpo av foreldre gårdbr. Knut T. Skjerping og hustru Birgit, f. Haugen.

Barn: Knut, f. 11. juli 1937, Leif, f. 6. juni 1939.
AMUNDSEN, HARALD. Eget firma, Krokstadelva
Etabl. 1925. Bakeri og konditori.
(3 funksjonærer).

F. 24. juni 1907 i Tune i Østfold av foreldre formann Hans Amundsen og hustru Anne, f. Skrevsrud.
Han har gjennomgått forts.sk. og hand.sk. og var i årene 1921-25 ans. hos bakerm. Thoen, Gulskogen. I 1943 tok han handbr. og driver ovenn. forr. i egne lokaler.
Gift 1940 med Solveig Samuelsen, f. 17. mars 1916 i Vestfossen.

Barn: Anne-Lise.
ENERSEN, EINAR SVENKERUD. Firma: Mjøndalen Fiskehandel.
Etabl. 1921. Mjøndalen. Fisk. (2 funksjonærer).

F. 2. jan. 1919 i Krødsherad av foreldre J.F. Enersen og hustru Kari, f. Svenkerud.
Han har gjennomgått gymn., hand.gymn., og revisjonskurs. Fra 1941-42 var han ans. ved Balder Skofabrik A.s og senere en tid i Drammen kommunerevisjon. Han løste handelsbrev i 1944.

Særinteresser: Revisjon.
KIØSTERUD, ERLAND.Direktør ved A.s Krogstad Cellulosefabrik, KIØSTERUD, ERLAND. Direktør ved A.s Krogstad Cellulosefabrik, Krogstadelva. Etabl. 1893. Fremstilling av bleket sulfitcellulose. (Ca. 200 funksjonærer og arbeidere).
F. 9. febr. 1899 i Nedre Eiker av foreldre dir. Erland Kiøsterud og hustru Elisabeth, f. Heiberg.
Gj.g. hand.gymn. og har praksis fra bank- og trelastkontor og kont.praks. i Engl. og Frankr. Fra 1921-32 var han disp. ved A/B Sundhagsfors Bruk Trãmassefabr. Vãrmland. Fra 1932 har han hatt sin nov. still. Siden 1937 medl. styret i A.s Krogstad Cellulosefabrik, medl. styret Drm.s Hand.bk. siden 1938, varam. styret Forsikr.selsk. Norge, Drm., siden 1937.
Gift 26. juni 1920 med Ingse Christensen, f. 10. febr. 1898 i Drm. av foreldre brukseier Johan Christensen og hustru Elisabeth, f. Michelsen.

Barn: Fru Ingse-Elisabeth Krog, f. 9. juli 1921 i Drm., Erland, f. 26. juni 1923 i Drm., Anne Marie, f. 30. sept. 1928 i Drm.

Særinteresser: Sport
SAMUELSEN, HARALD. Eget firma: Stasjonsvn.,Mjøndalen. Etabl. 1906. Urmaker. Godkj. gullsmedforhandler.
F. 13. aug. 1881 på Kongsberg av foreldre Olaus Samuelsen og hustru Josefine.
Gj.gått tekn. aft.sk. og vært ans. v. forskj. bedr., såsom Jakobsen, Vikersund, Aug. Samuelsen, Kongsb., Knutsen, Oslo og Hovde, Hønefoss. Ov.n. firma drives i egne lok. Løste hand. br. i 1908. Har hatt till.v. i Mjøndalens bystyre og E.verket. Vannv.styret. Medl. av styret i N. Eikers Sp.bk.

Særinteresser: Kristelige interesser.
SVENSRUD, KARL.Eget firma: Krokstadelva. Etabl. 1933. Kjøtt og delikatesse. Grønnsaker. (2 funksjonærer).
F. 13. aug. 1911 i Haug, Øvre Eiker av foreldre gårdbr. Chr. Svensrud og hustru Haldis, f. Rimejorde.
Han har gj.gått alm. skoleutd. og etabl. i 1933 ov.n. firma som han driver i egne lokaler.
Gift 22. juli 1933 med Signe Paulsen, f. 29. april 1907 i Drammen av foreldre møbelsnekker Pauil Paulsen og hustru Dagny, f. Landmark.

Barn: Tore, f. 19. jan 1934, Gerd, f. 26. febr. 1935, begge f. i Krokstadelva.

Særinteresser: Birøkt.