Print Friendly, PDF & Email

Kjøpmannskalenderen 1946 for Øvre Eiker

ANDERSEN, JUEL ALEX. Eget firma, Vestfossen. Etabl. 1924. Isenkram. Kolonial.
F. 2. des. 1900 i Drammen av foreldre snekkerm. Adolf Andersen og hustru Julie, f. Mathisen.
Han tok handelsbrev i 1924 og etablerte samme år ovennevnte firma som drives i egne lokaler.
Gift med Emma Drogness, f. 12. mars 1901 i Vestfossen av foreldre baneform. Gustav Drogness og h. Emma, f. Pettersen.

Barn: Kjell, f. 2. febr. 1923, Iris, f. 17. mars 1927, Berit, f. 11. okt. 1934.
PRESBERG, ALF. Firma: Hokksund Kolonial A.s., Hokksund. Etabl. 1936. Kolonial, tobakk, kaffe (2 funksjonærer).
F. 20. mars i Hokksund av foreldre Johan Presberg og hustru Agnes, f. Eriksen.
Han har gj. gått midd. sk. og hand. sk. og har i årene 1928-36 vært ans. hos kjøpm. G. Hvammen. I 1936 løste han hand.brev og etabl samme år ovenn. forr.
Gift med Magde Guldbrandsen, f. 14. nov. 1911 i Hokksund av foreldre Gustav Gulbrandsen og hustru Mathilde, f. Kulland.

Særinteresser: Bridge. Tennis. Kass. i Eiker Ski og Ballklubb.

FORMO, FRITHJOV O. Firma: Fiskum Handelslag, Darbu. Etabl 1905. Ass. forretning, omfatter kolonial, kjøtt, isenkram, manufaktur, melvarer, gjødninger, såvarer, skotøy, bygn.art, bensin. (3 funksjonærer).

F. 7. okt. 1905 av foreldre Ole E. Formo og hustru Gunhild, f. Kleiv.
Han har gj.gått handelsskole og en del spesialkurser. I årene 1921-31 var han ans. i Rollag Handelslag og 1931-39 i Lyngdal Handelslag. Han løste handelsbrev i 1930 og er best. av ovenn. firma siden 1939.
Gift 9. april 1936 med Anne Livland, f. 27. jan. 1906 i Lyngdal av foreldre Niels Livland og h. Anne.
TANDBERG, GUNVOR. Firma: Inger Tandberg, Skotselv. Etabl. 1935. Kolonial, tobakk, kaffe (2 funksjonærer). Manufaktur og moteforretning. (2 funksjonærer).
F. 6. aug. 1906 på Modum av foreldre gårdbr. Hans E. Hilsen og hustru Kirstine, f. Sveaass.
Hun har drevet ovennevnte forretning etter sin manns død i 1937.
Gift 31. aug. 1935 med Ingar Tandberg, f. 18. sept. 1910 på Modum av foreldre...
STOKKE, HAGBART. Firma: Eiker Trykkeri & Papirhandel, Hokksund. Etabl. 1941. Trykkeri og papirhandel. ( 3 funksjonærer ).
F. 12. juli 1910 i Stjørdal av foreldre Arne Stokke og hustru Oline, f. Bakken.
Han har faglig utd. og har i årene 1925-32 vært ansatt i Stjørdalens blad. I 1932-35 drev han eget trykkeri og fra 1935-41 eget trykkeri og avis (Ringsaker Blad).
Gift 1937 med Åse Foss, f. 17. sept. 1912 i Lillestrøm av foreldre Kristoffer Foss og hustru Helga, f. Larsen.

Barn: Brit Haldis, f. 24. mars 1938.

Særinteresse: Friidrett.
MOGEN, HANS EINAR. Eget firma, Hokksund. Etabl. 1924. Kolonial.
(1 funksjonær).

F. 5. april 1908 i Mjøndalen av foreldre kjøpmann Knut Mogen og hustru Helemine, f. Hansen.
Han har gj. gått hand.sk. og har i årene 1925-35 arb. hos sin far. Han løste handelsbrev i 1930 og driver forr. i egne lokaler. Han er dessuten bestyrer av Hokksund Transportformidling.
Gift 22. juli 1939 med Ingeborg Skarra f. 2. des. 1910 i Oslo av foreldre Kristoffer Skarra og h. Olga.

Særinteresse: Idrett.
SKINNEMOEN, HARALD. Firma: Skinnemoen & Co., Darbu. Etabl. 1931. Landhandleri (4 funksjonærer).
F. 21. okt. 1905 i Svelvik av foreldre disp. Helge Skinnemoen og hustru Marie, f. Reistad.
Gj.g. forts.sk., midd.sk. og hand.sk. og har i årene 1927-31 vært ans. hos Gunnar E. Larsen. Tok i 1931 handelsbrev og etablerte samme år ov.n. forretning som drives i egen forretningsgård.
Gift 20. april 1935 med Nora Strengehagen, f. 29 mars 1909 på Kongsberg av foreldre lok.fører Chr. Strengehagen og hustru Marie f. Johansen.

Barn: Knut Helge, f. 9. mars 1944.

Særinteresse: Fiske.
HAUGEN, IVAR O. Eget firma, Semsmoen. Etabl. 1938. Ass. landhandleri. (1 funksjonær).
F. 27. sept. 1907 i Hokksund av foreldre Ole Haugen og hustru Marie, f. Koppås.
Han har hand.utd. og har i årene 1929-34 vært ans. hos Gunnar Larsen. I 1934 startet han egen frukt og tobakksforretning, løste handelsbrev i 1936 og startet ovenn. kolonialforr. i 1938. Forr. drives i egen gård.
Gift med Brita Nordnes, f. 9. febr. 1908 i Sogn av foreldre Erik Nordnes og hustru Ingeborg, f. Ølmheim.

Barn: Ingjerd, f. 2. aug. 1938, Erik, f. 1. juli 1940.

JOHANSEN, JOHANNES. Firma: Bakke Handelsforening A.s, Skotselv. Etabl. 1920. Ass. landhandleri. (3 funksjonærer).

F. 3. sept. 1897 i Bodø av foreldre arbeider Johan Rørvik og hustru Inga, f. Stenvold.
Han har gj. gått N.Korresp.sk. og har tatt hand.fagprøven. I årene 1912-21 var han ans. i Sulitjelma Koop. Selsk., 1921-38 i Skotselv Handelslag og fra 1940 har han drevet Bakke Handelsforening. Løste handelsbrev i 1940.
Gift med Karen Lyngås, f. 12. juni 1905 i Skotselv av foreldre arbeider Lars Lyngås og hustru Ragna, f. Stenseth.

Barn: Inger, f. 1928.
THORESEN, NILS. Eget firma, Vestfossen. Etabl. 1900. Landhandleri. (3 funksjonærer).
F. 13. jan. 1876 i Vestfossen av foreldre snekkermester Th. Thoresen og hustru Karen, f. Nilsen.
Gj. gått midd.sk. og Treiders Hand.sk. og har i 1894 -1897 vært ans. hos Joh. Olsen, Kolbu, Toten og 1897-1900 hos M.R. Scavenius, Oslo. Han løste handelsbrev i 1900 og etabl. samme år ovenn. forr. som drives i egne lokaler.
Gift 10. nov. 1904 med Elida Kalnes, f. 14. juli 1881 i Solør av foreldre gårdbr. Pder P. Kalnes og hustru Olea.

Barn: Thor, Olav, Kaare, Valborg, Ruth.
FAGERLI, PEDER O. Brugata, Hoklksund. Kolonial. Sykkelverksted. Vulkanisering. Bensin. (3 funksjonærer).
F. i Drammen 9. april 1875.
Har læretid i 4 år som smed hos Andersen, Skoger, 7 år som sykkelreparatør hos Deikman, 2 år som smed forskj. steder i Oslo, 2 år som verksm. på sykkelfabrikken Stensrud og 1 år i Elektrisk Bureau før han i 1921 beg. egen sportsforr. i Hokksund og siden 1926 kolonial i Dynge, Hokksund. Han er dessuten maskinmester ved e.verket i Hokksund.
Gift med Klara Johannessen, f. 4. mars 1897 i Øvre Eiker.

Barn: Arne, f. 5. april 1929.
SVÆRI, PER. Eget firma, Skotselv. Etabl. 1928. Landhandleri. Herrekonfeksjon, sportsartikler. (1 funksjonær).
F. 2. aug. 1905 i Krødsherad av foreldre sliperiarb. Hans Sværi og hustru Live, f. Tufta.
Han har gj.gått Treiders Hand.sk. og var i årene 1920-1923 ans. i Krøderen Samv.lag, 1923-1924 i N. Sigdal Forbr.foren. og 1924-28 i Bakke Handelsforen. Han løste handelsbrev i 1928og etabl. samme år ovenn. forr.
Gift 1935 med Else Hære, f. 6. okt. 1913 i Skotselv av foreldre Ragnv. Hære og hustru Martha, f. Stryken.

Barn: Per-Erik, f. 15.aug. 1939 i Skotselv.

Særinteresser: Jakt og fiske.
ENGEN, SIGURD. Eget firma, Hokksund. Etabl. 1924. Kolonial. Bensinstasjon. (1 funksjonær).
F. 29. sept. 1891 i Borge i Lofoten av foreldre bfm. Lauritz Engen og hustru Alvilde, f. Aslaksen.
Etter flere år å ha drevet forr. forskj. steder i Oslo kjøpte han landhdl. Heimtun i Skoger, som ble solgt etter en kort tid og flyttet så til Hokksund hvor han i 1924 leide forr. I 1928 startet han sin nov. forr. i Brugata i egen gård. Tok handelsbrev i 1923. Medl. av arb.utv. i Drm.s Op.l.s Kjøpm.foren.
Gift 31. mars 1921 med Turid Gautesdatter Groven, f. 22. sept. 1898 i Hol i Hallingdal av foreldr. gårdbr. Gaute Groven og hustru Margit, f. Sveinungård.

Barn: Sigmund, f. 30. nov. 1936.

Særinteresser: Jakt, fiske, bilturer og bridge.
STOKKE, ÅSE. Firma: Eiker Trykkeri & Papirhandel, Hokksund. Etabl. 1941. (3 funksjonærer).
F. 17. sept. 1912 i Lilestrøm av foreldre Kristoffer Foss og hustru Helga, f. Larsen.
Hun har gj. gått midd.sk. og hand.sk. og har i årene 1931-37 vært ans. ved Bøhnsdalen Mills Ltd. Hun løste handelsbrev i 1941 og driver ovenn. firma sammen med sin mann Hagbart Stokke.
Gift 1937 med Hagbart Stokke f. 12. juli 1910 i Stjørdal av foreldre Arne Stokke og hustru Oline, f. Bakken.

Barn: Brit Haldis, f. 24. mars 1938.
BØIFOT, ARNE. Firma: Vestfossen Meieri, Vestfossen. Etabl. 1885. Melkeomsetning (3 funksjonærer).
F. 5. april 1909 i Frei, Møre av foreldre Anton Bøifot og hustru Brit, f. Brevik.
Han har gj.gått meierisk., og har i årene 1933-37 vært ans. ved Notodden Meieri, 1937-42 ved Skiens Meieribolag som driftskontrollør og har fra 1942 vært best. av Vestfossen Meieri. Han er medlem av hovedst. for Norske Meierifolks Landsforening.
Gift med Marie Wangberg , f. 25. nov. 1912 i Notodden av foreldre fotograf Johan Wangberg og hustru Marie f. Holm.

Barn: Arve, f. 17. mars 1939, Britt, f. 15. mars 1943.
KRISTIANSEN, JOHANNES. Eget firma, Hokksund. Etabl. 1920. Bakeri og konditori. (2 funksjonærer).
F. 23. sept. 1893 i Vikersund.
Han er fagutdannet baker og har ca. 30 års erfaring i bransjen. Han har tidligere vært ans. hos A. Mathisen, Kongsberg.
Gift med Ellen Dildok f. 19. juni 1894 i Kngsberg av foreldre Gullik Dildok og hustru Kari.

Barn: Arnt, f. 19. aug. 1917.
Rolf, f. 20. juni 1922. Kjell, f. 14 nov. 1923.

Særinteresser: Friluftsliv og sportsfiske.
LANGEBRO, PEDER O. Eget firma, Hokksund. Bilverksted. Bensinstasjon. (4 funksjonærer).
F. 23. des. 1898 i Hokksund av foreldre verkstedform. Olaus O. Langebro og h. Amalie, f. Pedersen.
Han er fagutd. bilmekaniker og har i årene 1913-1919 arbeidet ved Holmen-Hellefoss Mek. Verksted og 1919-1922 ved Centralgaragen, Drammen, og et par verksteder i Oslo.
Gift med Klara Sanden, f. 14. juni 1903 i Hokksund av foreldre gårdbruker Lauritz Sanden og hustru Emilie f. Madsen.

Barn: Leif, f. 30. april 1924.

Særinteresse: Sykkelsport.
LARSEN, SIGMUND. Firma: Hokkksund. Gartneri og Blomsterhandel, Hokksund. Etabl. 1914. Blomster, grønnsaker, kransebinderi, frø. (1 funksjonær).
F. 7. des.l 1918 i Hokksund av foreldre fylkesgartner A. O. Larsen og hustru Sigfrid, f. Weimoth.
Han har gjennomgått Øvre Eiker Høiere Almenskole og Statens gartnerskole (eksamen 1940). I årene 1935-1937 arb. han i farens gartneri, 1937 -38 hos. Chr. Hannestad, Fr.stad, 1940-42 hos Fritz Gabbert Gartenbaubetrieb, Berlin, og har fra 1943 drevet sin egen bedrift.

Særinteresse: Bøker.
SKAR, JENS N. Eget firma, Hokksund. Slakter og pølsemaker. Grønnsaker. (3 funksjonærer).
F. 28. mars 1905 i Hokksund av foreldre slaktermester Nils Skar og hustru, Inga f. Johnsen.
Han har faglig utdannelse og 20 års praksis i sin fars forretning. Formann i Øvre Eiker Håndv.foren. Forr. drives i egen gård.
Gift med Nora Nilsen, f. 23. mars 1903 i Hokksund av foreldre Sigurd Nilsen og hustru Anna, f. Clausen.

Særinteresser: Sport og friluftsliv.
SKAR, NORA. Firma: Jens N. Skar, Hokksund. Kjøtt og pølsemakerforretning. Grønnsaker. (3 funksjonærer).
F. 23. mars 1903 i Hokksund av foreldre Sigurd Nilsen og hustru Anna, f. Clausen.
Hun har ca. 12 års praksis i forskjellige forretninger i Hokksund og Drammen. Ovennevnte forretning driver hun i eg gård sammen med sin mann Jens N. Skar.
Gift med Jens N. Skar, f. 28. mars 1905 i Hokksund av foreldre slaktermester Nils Skar og hustru Inga, f. Johnsen.
SOLBERG, ARNT. Eget firma, Hokksund. Etabl. 1932. Bakeri og konditori. (3 funksjonærer).
F. 27. sept. 1885 i Holmestrand av foreldre Kristian Andersen og hustru Mathilde, f. Mørkassel.
Han har faglig utd. og har gj.gått Statens Teknologiske Aftenskole. I årene 1920-32 var han mester hos Johs. Johannessen, Oslo, og kjøpte så ovennevnte forr. på Hokksund. Han tok borgerbrev i 1932.
Gift med Elisabeth Larsen, f. 21. okt. 1886 i Oslo av foreldre fabrikkeier Johan Aug. Larsen og hustru.

Barn: Hjørdis, f. 27. sept. 1906, Solveig, f. 21. aug. 1908, Aslaug, f. 17. mai 1913.
VANGNES, ENDRE. Eget firma, Bråtebakken, Hokksund. Etabl. 1929. Slakterforretning. Grønnsaker, poteter og landmannsprodukter. (1 funksjonær).
F. 1. febr. 1902 i Balestrand, Sogn, av foreldre Kristian Vangsnes og hustru Anna, f. Nesset.
Han har fagutdannelse og har 15 års praksis i faget. Ovenn. forr. etabl. han i 1929 og driver den i eg. gård.
Gift med Klara Myhre, f. 27. mai 1908 i Vest-Torpa av foreldre Erik Lunde og hustru Sofie, f. Midthaugen.

Særinteresser: Sportsfiske. Reveoppdrett.