Print Friendly, PDF & Email

Smia var en viktig møteplass

Kulturminnedagen 2012
08.09.2012

Knudsensmia i Mjøndalen

«Møteplasser» var tema for årets internasjonale kulturminnedag. Her kunne en ha tatt for seg alt fra bedehus og avholdslokaler til vertshus, dansesletter, torg og kinosaler. Historielaget har imidlertid valgt av fokusere på smiene, som også i aller høyeste grad var steder der folk møttes og slo av en prat. Samtidig blir det en fin anledning til å fokusere på Knudsensmia i Mjøndalen, som er ett av bygdas viktigste kulturminner.

I samarbeid med øksesmed Oddbjørn Knudsen ønsket Eiker Historielag velkommen til Knudsensmia på Den internasjonale kulturminnedagen lørdag 8.juni. Det var åpen smie fra kl 10-13.

Knudsensmia ble etablert i Mjøndalen i 1896 og senere drevet av tre generasjoner smeder. Smia ligger sentralt i bybildet ved Wildenveys plass.

Knudsensmia hadde patenter på merkeøkser til tømmer og leverte til skogsdrift og fløting over hele Sør-Norge. Nå drives smia som et samarbeidsprosjekt med Nedre Eiker kommune og Oddbjørn Knudsen og John Lystad.

Publikum hadde også anledning til å ta med gjenstander til smia denne dagen for å se om det var noe smeden kan gjøre i stand.

Dagen ble avsluttet med en guidet byvandring i Mjøndalen med Reidar Andresen som guide.

Les mer om Knudsensmia.

I et foredrag som ble holdt i salen i Mjøndalen kikre formidlet Oddbjørn Knudsen den spennende historien om Knudsensmia og merkeøksene som ble laget der.

Knudsen i aksjoni smia.

Fra byvandringen i Mjøndalen.