Print Friendly, PDF & Email

Kommunedugnad på «Bruget»

FOTO: TORE JAN JOHNSEN

15 kommuneansatte stilte opp og gjorde en glimrende innsats for å pynte opp elveløpet og uteområdet ved Fossesholm Bruget da kommunen hadde sin store dugnadsdag torsdag 27.september. Stein og grus som raste ut under flommen i fjor høst ble erstattet på ny og sementflisene utenfor bygningen ble lagt på plass. Dessuten ble elveløpet ryddet for søppel og skrap. Vi takker alle for innsatsen!

Kommunens hjullaster var til god hjelp…

Kulturetaten gjør en innsats for å pynte opp i det tørrlagte elveløpet

… men siste etappe ut på øya måtte gjøres unna ved hjelp av muskelkraft

Sementflisene på uteområdet – som forsvant i fjor høst – kommer på plass igjen