Print Friendly, PDF & Email

”Kongens Hus” på Sem, Eiker

Av Einar Sørensen

Gården lå på «Ytong»-tomta i Øvre Eiker. Navnet Sem betyr «Heimen ved sjøen» og stammer fra en tid da sjøen gikk høyere enn i dag

En vårdag i 1628 kunne folk langs Drammenselva iaktta noen svære prammer som slet seg langsomt fremover mot strømmen. Roerne slet på årene, fort gikk det ikke, for prammene var søkklastet med mengder av teglsten. Folkene sto og glante før de ristet på hodet og gjenopptok sine gjøremål. Men lenger oppe, hvor prammene endelig ble fortøyd ved elvebredden i det lille tettstedet Haugsund (Hokksund), der visste folk bedre. De skulle nemlig stå for den videre transport av teglstenen. Da prammene løsnet fortøyningen og bedagelig kunne returnere til Drammen, etterlot de et berg av 94000 sten. De små gulbleke og røde teglstenene hadde reist helt fra Harlingen i Holland. Folkene i Haugsund visste de skulle brukes til det store nye huset som var under bygging oppe på kongens gård Sem. De hadde ansvaret for de siste to slitsomme kilometer med hester og sleder. Folkene i Haugsund var forpliktet til å hjelpe fordi de bodde på leiet grunn som tilhørte herregården Sem. Selv om mange av dem drev handel og håndverk var de ”strandsittere” og måtte hjelpe til med gårdsdriften, skaffe brensel og materialer til gjerder og sørge for at hus ble holdt i hevd på Sem. Det gjorde ingen forskjell at Sem nå i et par tiår hadde tilhørt kongen, for kongen var rikets største og mektigste godseier. I 1624 hadde kong Christian 4. med et stort følge bodd på Sem i et par uker, så det var ikke ulogisk at det nye huset ble kalt ”Kongens Hus”.

Les mer på Terra Buskerud – historieboka.no