Print Friendly, PDF & Email

Korallene i Drammenselva

Av: Kai Martinsen

For noen år siden ble det slått stort opp i media om funn av flere tusen år gamle koraller i Trondheimsfjorden. Det ble betraktet nærmest som en sensasjon. Det var det kanskje, men ikke alle vet at en kan finne tilsvarende kaldtvannskoraller her i kommunen (Nedre Eiker).

Foto: Frode Caspersen

 

Korallene som levde her for ca. 10 000 år siden, er fra den tiden da kaldt sjøvann sto 170 meter over dagens nivå. Korallen som vises på bildet (legg merke til blåskjellet i midten) er hentet opp fra elva like ved Papyrus Paper Mills i Mjøndalen. Funn er også blitt gjort på toppen av sandmorenen ved Geveltjordet. Man antar at korallen også kan finnes andre plasser. Har du lyst til å grave fram dine egne koraller, kan du jo prøve å grave i leira ute i elva ved Papyrus en gang det er lav vannstand!

Kilde: Drammen og Omegn Geologiforening v/Kai Martinsen