Print Friendly, PDF & Email

 

Filmklipp fra «Hogg og Slå» i Alvdal

Korshorgen restaureres

 

Kort historikk:

Den 30 august 2006 var Eldar Steen og Gjermund Glittfjell på befaring med museumsdirektør Åsmund Thorkildsen og sjefskonservator Einar Sørensen ved friluftsmuseet på Spiraltoppen. Det hele hadde kommet i gang, etter at Drammens Tidende skrev en artikkel sommeren 2006, der det kom fram at fem av de lagrede bygningene på friluftsmuseet skulle gis bort. Huset som var av stor interesse for Eikerbygda var Korshorgen, som museet hadde plukket ned og lagret siden tidlig på 1970 tallet. Korshorgen har en historie tilbake til midten av 1700 tallet. Etter en telefonsamtale fra Eiker Arkiv med Einar Sørensen, ble ble det oppnådd enighet med Else Falk, som da enda eide Temte Gård og bygdesamling, om at bygningen skulle tilfalle samlingen, med intensjon om at Korshorgen skulle gjenreises der.
Korshorgen ble nå flyttet til Temte i mai /juni 2007 for lagring. Stiftelsen Temte gård og bygdesamling har siden arbeidet med en gjenreisningsplan, og i desember 2009 ble bygningen fraktet til firmaet «Hogg og Slå» i Alvdal for restaurering.

Besøk på «Hogg og Slå» 29. januar 2010:

Den 29. januar 2010 var Anett og Gjermund Glittfjell på besøk i Alvdal for å se hvor langt arbeidet hadde kommet. Vi ble overasket over den flotte bygningen som møtte oss i hallen til «Hogg og Slå» der det er Håkon Taraldsten som står ansvarlig for laftinga. Taraldsten har greid å trylle fram den gamle gløden i tømmeret som forøvrig hadde fått en hard medfart etter mange års lagring og flytting. Noe tømmer er skiftet ut, men enda er det mange gamle stokker igjen fra den opprinnelige 1700-talls bygningen.