Print Friendly, PDF & Email

Kort beskrivelse av druser / druserom

Av Reidar Andresen

Bildet viser Jan Engedahl med GPS over druserommet på Hoggsfjell. Foto: Anne Gallefos Wollertsen.

 

Bilder vist under er tatt av druserom i Drammensgranitten. Jan Engedahl studerer fenomenet nærmere. Foto : Anne Gallefos Wollertsen

Druserommet ved Lommetjern. Foto: Frode Caspersen

 

Druse er en samling krystaller som sitter på et felles underlag. Hvis en druse kler det indre av et hulrom i bergarten, kalles dette et druserom ( se illustrasjonen. ). Druserommene kan være fra noen cm. store til flere meter i diameter.

 

I mange størkningsbergarter, som f eks Drammensgranitt og Eikeritt, som begge ble dannet for ca. 240 mill. år siden, og i noen omvandlingbergarter, som f eks grunnfjell i Holtefjellområdet som ble dannet for ca 1100 mill år siden, finner vi soner med større eller mindre hulrom.
For Drammensgranitten sin del så var dette rom som var fylt med gass og væsker under størkningsprosessen.
Fra de vanligste mineralene i bergarten rundt druserommet har det så vokst krystaller inn i hulrommet.Her kan vi da finne velutvikla krystaller av feltspat ( orthoklas ), kvarts ( røykkvarts og amthyst ), glimmer ( muskovitt ) og flusspat. Albitt og titanittmineraler forekommer også.

Druserommet på Knabben er om lag 1,5 meter dypt, går ca. 3 meter innover og rommer tre-fire mann. I bunnen vokser en spesiell «selvlysende lavart «. 

Barnas Turlag i Drammens og Oplands Turistforening har vært på tur til dette druserommet et par ganger, noe ungene synes er kjempespennende!

 

Tilleggsopplysninger v/ Eiker Arkiv:
Sjansen for «å ramle» ned i et druserom om man går på en større sti, er nok svært liten. Men går man noen meter til side for noen av de mest vanlige stiene og utsiktspunktene, kan man ganske lett finne noen av de største drusene i Nedre Eiker. Dessverre kan man ikke lenger regne med å finne krystaller i druserommene, de ble borte for mange, mange år siden.