Krukes bakeri i Gamle-Hokksund

«Månedens kulturminne» (februar 2011)
Tekst: Bent Ek
01.02.2010

Bakerier har det vært mange av på Eiker opp gjennom tidene. Tettstedene kunne ha både fire og fem forretninger med kringle utenfor døra som fortalte at her fikk en kjøpt ferskt brød og kaker. Ett av de tradisjonsrike bakeriene i Hokksund ble startet i 1915 av bakermester Ragnvald Kruke i Storgata 57 – eller hus no.38 i Haugsund, for å bruke den gamle betegnelsen. Bakerovnen er fortsatt intakt, selv om det begynner å bli noen år siden den var i bruk.

Ragnvald Hansen Kruke var født i 1884 og kom fra gården Kruke rett i utkanten av tettbebyggelsen i Gamle-Hokksund og Dynge. I 1913 kjøpte han tomten etter Hus no.38 i Hokksund, som nettopp hadde gått med i en stor brann som også rammet to av nabohusene.
 
Kruke fikk oppført et nytt to-etasjes hus ut mot Storgata, der halvparten av underetasjen ble bakeriutsalg og kafé, mens resten av huset ble bolig. Mellom dette huset og elva ble selve bakeriet bygd i murstein, for å redusere brannfaren. Bakerovnen ble nemlig opprinnelig fyrt med ved.
 
To år etter at Kruke hadde kjøpt eiendommen kunne han åpne bakeriutsalget. Det skjedde den 19.juli 1915, og Kruke fristet med «godt utvalg, første klasses varer og rimelige priser».
 
Det var nok behov for et bakeri til i Storgata på denne tida. Riktignok hadde Jørn Andersen Moe bakeri og utsalg bare femti meter lenger nede i gata, men den andre bakermesteren i Gamle-Hokksund, Jens Skar, hadde nylig lagt om fra bakeri til slakterforretning. Dermed ble den nyetablerte bedriften en suksess. Ragnvald og et par læregutter sto for bakingen, mens Hildur Kruke drev utsalget og kafeteriaen.
 
Opprinnelig ble bakerovnen fyrt med ved, men i 1926 gikk en over til elektrisk drift. Den opprinnelige bakerovnen ble beholdt, men nå skjedde oppvarmingen med en elektrokjel på 29kW fra Oslofirmaet «Elektra». Omtrent samtidig ble det anskaffet egne elektriske ovner for baking av kaker.
 
Da Ragnvald Kruke døde i 1932, bare 48 år gammel, overtok brorens sønn, Olav Kruke, ledelsen av bakeriet noen år, før han startet sin egen virksomhet. I 1939 overtok så Ragnvalds sønn, Gunnar Kruke, og drev videre sammen med moren. Under krigen hadde Gunnar Kruke en sentral posisjon i hjemmefronten på Eiker, og bakeriet ble en viktig leverandør av forsyninger til «Gutta på skauen». Myndighetene avslørte aldri dette, selv om en av de nærmeste naboen var «Arbeideren», som var hovedkvarter for de tyske okkupasjonsstyrkene på Øvre Eiker.
 
Rett etter krigen overtok Gunnar som eier av hele eiendommen, men moren Hildur fortsatte å drive bakeriutsalget og kafeteriaen nesten helt fram til hun døde i 1963.
 
Gjennom 40 år drev Gunnar Kruke bakeri og utsalg i Storgata 57. Bakerovnen skal bare ha vært kald to ganger før det siste brødet ble bakt i Gamle-Hokksund 1971. Bakeriet ble imidlertid flyttet til Stasjonsgata, der Gunnar og sønnen Runar (som arbeidet hos Olav Kruke) drev sammen i ca. 10 år, før Runar overtok og drev til det ble avviklet i år 2000.

Selve bakeriet ligger i en murbygning ned mot elva.

Baker Ragnvald Kruke og arbeidsstokken i bakeriet.

Den store bakerovnen var opprinnelig vedfyrt, men i mellomkrigstida ble det lagt om til elektrisk drift.

Per Kruke demonstrerer hvordan faren og farfaren brukte bakespaden for å få brødene ut og inn av ovnen.  

I 1.etasje ut mot Storgata var det baskeriutsalg og kafé. Resten av bygningen var bolig for bakeren og hans familie.