Print Friendly, PDF & Email

Kuas historie på Eiker:
«Mjælkekuer og meieridrift»
– et gløtt inn i Eikerbygdenes landbrukshistorie

På Eiker heter det mjælk og ikke melk… Boka «Mjælkekuer og meieridrift» er ingen fullstendig beretning om krøtterholdets historie i Eierbygdene, men det gir mange og forhåpentligvis interessante glimt av kuas omskiftelige tilværelse i bygda vår.

Den første kua kom til Eiker i yngre steinalder, og storfeholdet har seinere vært en viktig del av bygdas økonomi. Utviklingen nådde en topp på slutten av 1800-tallet, da det fantes ku på så å si hver gård og husmannsplass – over 1200 melkeprodusenter var det på Eiker på den tida da de første meieriene ble anlagt.

Vi fikk etter hvert både små og relativt store meierier – Varlo, Bakke, Lilleås, Burud, Hokksund, Vestfossen, Fiskum, Skotselv, Bingen, Krokstad, Mjøndalen og Eiker.

Det var da Eiker meieri ble nedlagt at det ble satt av penger til å skrive denne boka, og hvert enkelt meieris historie blir derfor viet mye plass. Men boka tar også for seg emner som fôrdyrking, husdyrsjukdommer og landbruksutdanning, og vi følger utviklingen i nyere tid, med systematisk avl og nye driftsmetoder.

Redaktør og hovedforfatter er Bent Ek, men boka inneholder også bidrag fra Johan O. Stenshorne, Per P. Fossen og Per Aker..

Inntektene fra salget av boka vil bli et tilskudd til finansieringen av det nye landbruksmuseet  som er under oppbygging på Fossesholm.

Mjælkekuer og meieridrift, – et gløtt inn i Eikerbygdas landbrukshistorie, er rikt illustrert med svart-hvitt og fargebilder, tegninger og statistikk. En fin julegave som er å få kjøpt i bokhandelen og i butikken på Fossesholm.