Print Friendly, PDF & Email

Økt satsing på gårds- og kulturturisme i Drammensregionen –
Eiker kommer på turistkartet!

Tekst og fotos: Anne Gallefos Wollertsen NE
    22.10.2007

Rådet for Drammensregionen har etablert ei arbeids- og referansegruppe som i et års tid har jobba med reiselivssatsing i Drammensregionen. En registrerer aktører innen de forskjellige grener av turisme, som f eks gårdsturisme, friluftslivstilbud, kulturtilbud osv., og vil utarbeide strategier og tiltak næringen har tro på, som aktørene ønsker å bidra til å iverksette og som har merverdi for aktørene. Arbeidet vil resultere i en mulighetsanalyse og regionens handlingsplan for reiseliv.

Dette omfatter også Eiker-kommunene, og i løpet høsten 2007 har det vært arrangert to «møteplasser» på Øvre Eiker.

Nils Petter Hobbelstad sørget for vakkert tonefølge    under lunsjen på gården hans.

 En del fra en pistol er blandt de mange   gjenstandene Nils Petter Hobbelstad har funnet på   jordene sine.

Morten Viskum guidet i Kunstlaboratoriet

Shoddyhuset på Fredfoss rommer glassblåseri og   galleri. Ingjerd Holmes ønsket velkommen.

Kulturminnevandring på Lerberg
I slutten av august inviterte man aktører som driver i skjæringspunktet gårdsturisme/reiseliv til en dag på gården til Nils Petter Hobbelstad på Lerberg, og man fikk en opplevelsesrik vandring på gamle tufter og kulturminner. Hobbelstad har funnet en betydelig mengde arkeologiske gjenstander på jordene sine, og han viser mer enn gjerne fram sine funn og formidler egnens historie helt fra isen smeltet og bosettingen på Eiker begynte. Man vandret omtrent samme runde som under kulturminneseminaret i forbindelse med skilt- og stedsutviklingen i Hokksund i våres, og den kan du lese om her. Imidlertid var man først samlet på Hobbelstads gård, hvor verten selv tok i mot i den vakre hagen og serverte hyggelig tonefølge til utendørs-lunsjen før selve vandringa starta.
Øvre Eiker Kulturminneråd har også skrevet en rapport fra denne samlingen.

 

 

Kulturhovedstaden Vestfossen
Neste tur var lagt til kulturhovedstaden Vestfossen i slutten av september. Man hadde invitert aktører med interesse i skjæringspunktet kultur/reiseliv, og man fikk virkelig oppleve et mangfold av kulturtilbud.
Rådmann i Øvre Eiker, Jostein Barstad, ønsket velkommen på Vestfossen stasjon. Deretter orienterte dagens vert, Stein Andersen, leder for Stiftelsen Kulturhovedstaden, om bakgrunnen for den spesielle kulturelle utviklingen av stedet.
Så vandret man gjennom tettstedet til Vestfossen Kunstlaboratorium hvor Morten Viskum tok i mot. Her var det servering av forfriskninger på Cafe Cellulose, og Viskum guidet gjennom utstillingen Oh my god. I bygningen ved siden av holder Arena Vestfossen til, og man ble vist rundt i flere atelieer av kunstnerne Jon Mihle og Rune Guneriussen.
Neste post på runden var besøk hos billedkunstneren Gunvor Bye som holder til på Fosshaugen i et gammelt nydelig restaurert hus i Smalgangen, og som har salgsutstilling i uthuset sitt. Deretter var det busstur til Kolberg gård, hvor en av våre fordums danskekonger tok i mot og presenterte gårdens kulturtilbud og dagens delikate lunsj som besto av bl. a. laks i forskjellige former. Stein Andersen orienterte også kort om Vestfossens historie.
Så gikk turen tilbake gjennom sentrum og til Fossesholm Herregård hvor primus motor Eldar Steen tok i mot og presenterte gårdens historie og deretter guidet oss kjapt gjennom hovedbygningen. Tiden begynte – naturlig nok etter så mange opplevelser – å bli knapp, og vi skulle også til Fredfoss Kulturpark. En representant for Smiths venner, som er eier av stedet, presenterte her kulturparkens tilbud og faciliteter i en kortfilm. Deretter bar det over til Shoddyhuset som rommer glasshytta Haugiani Glass i første etasje og hvor glassproduksjonen var i full gang. Her er også glassutsalg.
Deretter besøkte man galleriet i Shoddyhusets annen og tredje etasje.
Siste post på dagens omfattende program var omvisning hos kunstnerne på Ull-lageret på Fredfoss, med besøk i deres atelieer og i galleriet på loftet.

I alt ble dette en meget interessant og opplevelsesrik dag, – som man gjerne kunne brukt enda lenger tid på! Det skal tid til å fordøye et så bredt spekter av kunstopplevelser.

 

 

I alt ble dette en meget interessant og opplevelsesrik dag, – som man gjerne kunne brukt enda lenger tid på! Det skal tid til å fordøye et så bredt spekter av kunstopplevelser.

Ullageret på Fredfoss hvor diverse kunstnere har sine atelieer og galleri.