Print Friendly, PDF & Email


Vestfos Bruget
en kulturhistorisk møteplass

 

Program sommeren 2009

Lørdag 6.juni:Ekstraåpent i forbindelse med "Vestfossen 24 timer".
Servering av morgenkaffe kl.5-6. Åpent kl.12.16.
Søndag 7.juni:Åpent kl.12-16.

Kl.13:
Fokus på Danmark. Lillian Vest synger og forteller fra sin oppvekst i Århus.
Søndag 14.juni:Åpent kl.12-16.

Kl.13:
Historien om "de reisende" i ord og toner. Gitaristen Nils Johansen fra Vestfossen er kjent som en allsidig musiker, med bakgrunn fra rock, blues og dansemusikk. Denne søndagen framfører han smakebiter fra romanifolkets rike musikktradisjoner. Liv Andersen fra Mjøndalen har skrevet flere bøker, både om de reisendes historie og bildebøker for barn. Hun tar utgangspunkt i sin egen slekt for å fortelle den spennende (og for de fleste nokså ukjente) historien om de reisende.
Søndag 21.juni:Åpent kl.12-16.
Søndag 28.juni:Åpent kl.12-16.

Rosalies historie. Fortelleren Marit Anmarkrud framfører Rosalia Birkas historie - oppveksten i Ungarn før, under og etter andre verdenskrig og flukten til Vesten i 1956, som endte opp i Vestfossen, der hun giftet seg og stiftet familie.
Søndag 2.august:Åpent kl.12-16.
Søndag 9.august:Åpent kl.12-16.
Søndag 16.august:Åpent kl.12-16.

Kl.13:
Ola Hobbelstad holder foredrag om skogfinnene og Finnemarkas historie.
Søndag 23.august:Åpent kl.12-16.
Søndag 30.august:Åpent kl.12-16.

Kl.13:
Persia i går - Iran i dag. Fra det gamle perserriket trekker vi linjer fram til våre dager, og forsøker å vise hvorfor mange iranere velger å forlate sin familie, sitt språk, sin kultur og sitt land. Vi kan også by på musikk og sang fra Iran, og vi forsøker å gi et lite gløtt inn i en kultur som har kommet oss nærmere de siste tiårene.