Print Friendly, PDF & Email

Kulturkontoret i Nedre Eiker 30 år i 2014

Tilrettelagt av Gjermund Glittfjell og Bente Krantz NE
14.10.2013 Anne Gallefos Wollertsen NE

Fra 1. januar 1984 var kulturkontoret i Nedre Eiker kommune en realitet. Kulturetaten ble en del av « Det utvidede kulturbegrepet».
Kulturkonsulent Tor Harald Skaug informerte innbyggerne i Nedre Eiker om den nye kulturadministrasjonen:

Fra Informasjonsavisa Nedre Eiker kommune.

– Administrasjonen består av kulturkonsulent Thor Harald Skaug, saksbehandler Tone Mørk og leder for ungdomsklubbene i bygda, Thor Erik Moen er idrettssekretær med fokus på idretten. Estelle Dragsvoll og Else B. Hunstad er kontorassistenter.

Kulturkontoret har mange aktiviteter og hanskes med; Samfunnshuset, Nedre Eiker Stadion, Ekneshallen og Mjøndalen kino for å nevne noen. Kulturstyret har også bibliotek og friluftsliv på sin agenda. Det finnes også en ytre etat med Karin Bakke med på biblioteksiden, Ingebret Bærheim som kommunegartner og Finn Nordby på friluftsliv.
Ting som vil engasjere kulturkontoret i nær fremtid er kommunens 100- årsjubileum, kinodrift og idrettsplanen. Thor Harald Skaug avslutter det hele med å si at kulturkontoret jobber som et team, og det er ikke snakk om vanntette skott mellom de enkelte saksområder de forskjellige personer jobber med. Kulturkontoret skal være et utadvendt kontor som skal ta seg av både foreninger og enkeltpersoner.
– Ring og slå av en prat, er oppfordringen.