Print Friendly, PDF & Email

Kulturkveld i forbindelse med kulturplanen i Nedre Eiker

Tekst: Anne Gallefos Wollertsen
Fotos:  Frode Caspersen/Anne Gallefos Wollertsen.
02.05.2003 og 10.07.2004

Musikkskolen i farta i Mjøndalen bibliotek !

Denne flotte modellen av Kardemomme by er laget av SFO ved Mjøndalen skole.

Gjermund Glittfjell fra Eiker Arkiv fortalte bl a om skoleprosjektet «Her bor jeg».

Du kan lese forslaget til ny kulturplan her.
(264kB – Acrobat fil.)

Den vedtatte kulturplanen (mai 2004) kan leses her, og forslag til tiltak her. (Acrobat-filer).

Kommunen inviterte 24. april 2003 til innspill og debatt omkring den nye kulturplanen som nå er ute til høring, skal vedtas i juni 2003 og gjelde for 4 år framover. Invitasjoner var sendt ut til alle som var delaktige i forberedelsene med planen, for øvrig var arrangementet åpent for alle interesserte eikværinger. Dessverre var det få av kommunens kulturinteresserte som her kjente sin besøkelsestid, – og en må også si at få av de impliserte i gruppene som var satt sammen for å utforme/komme med forslag til planen, var tilstede. Synd, for her fikk alle komme til orde, stille spørsmål direkte til kultursjefen og si sin mening vedrørende kulturen i Nedre Eiker i framtida! Kultur berører de fleste, og folk flest er også «flinke» til å kritisere på dette området. Det er derfor til å undres over hvorfor ikke flere var tilstede når man nå hadde en gylden sjanse til å komme med innspill og påvirke.

Biblioteksjef Pål Ødemark åpnet kvelden, og deretter bidro Musikkskolen i regi av Eli Sommerfeldt med sang bl a fra «Solbergspellet».
Så overtok kultursjef Tor Kristian Eriksen, som definerte kultur som » å gi av seg selv til andre». Han påpekte bl a at de store idrettsanleggs tid nå muligens var forbi, og at tiden kanskje nå er inne for enklere former for fysisk fostring, som eksempelvis turgåing på av kommunen opparbeidete stier.
Biblioteksjefen presenterte deretter en flott modell av Kardemomme By bygd av SFO på Mjøndalen skole.
Arkitekt og byggesaksbehandler Marianne Hjort fra kommunen informerte så om estetikk ved utbygging, og videre var det innslag ved Gjermund Glittfjell fra Eiker Arkiv. Glittfjell, som er ansatt i 20 % stilling i kommunen for å arbeide med videreføring av Registreringsprosjektet, informerte først om Eiker Arkivet’s åpningstider i Solberg Bibliotek ( tirsdager fra kl. 11.00 til 16.00, torsdager fra kl. 11.00 til 21.00 og fredager etter avtale mellom kl. 11.00 til 13.00). Glittfjell kom deretter inn på kommunens fordeling av økonomiske midler til Stftelsen Verkstedet på Solberg Spinneri kontra Eiker Arkiv, og mente disse burde likestilles i størrelsesorden. Videre viste Glittfjell fotos av bygninger i kommunen som står i fare for å bli revet delvis pga manglende opplysninger/registrering i kommunen. Blant disse er et hus fra tidlig 1800-tall på Langesøy og en av de aller siste husmannsplassene i kommunen, Bråtan i Solbergelva. Her er det viktig å oppdatere SEFRAK-registreringen fra først på 1980-tallet.
Et annet viktig punkt er få satt opp severdighetsskilt til kulturhistoriske steder i kommunen, bl a til Portåsen og Geithol Batteri.
Høsten 2003 starter et prosjekt på Solberg skole kalt «Her bor jeg». Utfordringen elevene står over for da blir å finne historien bak huset de bor i samt å ta bilder av hjemmet. En fin måte å lære kulturhistorie og arkitektur på.
Et annet prosjekt som nærmer seg er markeringen av 2005 hvor det vil bli spesielt opplegg rundt Geithol Batteri i Solbergelva.
For øvrig nevnte Glittfjell viktigheten av å ha kultur på alle plan, og at Eiker Arkiv også bygger opp et lokalhistorisk bibliotek. Internettsidene (eiker.org) videreutvikles også stadig, og inneholder stoff bl a skoleelever vil ha nytte av. «Den kulturelle skolesekken», som er et systematisk opplegg i kunst og kultur i skolen med stor grad av egenaktivitet fra elevenes side, har også historiebok på internett.
Jørn Gjennestad, leder av allmenkulturrådet i Nedre Eiker (rådet for det organiserte kulturlivet utenfor idretten), presiserte viktigheten av at kultur har egenverdi. Han syntes som kultursjefen at idretten har fått nok av bygdas arealer, og tida er kommet for turstier. Han stilte videre spørsmål om hva det ble til med Tusenårsstedet i kommunen.
Eli Sommerfeldt presiserte til slutt at man gjerne kunne trekke musikkskolen inn i skoleprosjekt, – benytte både lærerne og elevene.