Print Friendly, PDF & Email

Kulturminneforum Onsdag 11.mai 2011kl.19.00

Fylkesarkeolog Bernt-Egil Tafjord hadde mange interessante tanker om hvordan historie steinalder og jernalder kan formidles.

Øvre Eiker Kulturminneråd inviterte også i år til et «kulturminneforum”, der tema var «Hva skjer på kulturminnefronten i Øvre Eiker?» Forumet har blitt en møteplass mellom kommunen og det frivillige kulturminnevernet, og Kulturminnerådets leder, Arild Mikkelsen, benyttet anledningen til å fortelle om rådets arbeid. Kulturminnevern er ett av satsningsområdene i kommunens nye kulturstrategi, så det er mye spennende på gang. Deretter orienterte sekretær Bent Ek om status for de ulike nærmiljøprosjektene som rådet samarbeider med.

På årets forum ble det spesielt satt fokus på kommunen kan gjøre for å gjøre sin spennende forhistorie mer kjent, både blant dem som bor her og for turister som gjester bygda. Fylkesarkeolog Bernt-Egil Tafjord innledet, og han understreket at det er viktig å ikke herme etter alle andre. Kopier av langhus finnes det mange av, men ingen har hittil forsøkt å lage kopi av en bygdeborg, sa Tafjord, som dermed sådde ideen om å gjenskape ett av disse forhistoriene som det finnes så mange av på Eiker. Fylkesarkeologen minte også om at det er gjort mange arkeologiske funn i Eikerbygdene – Fiskumøksa, Hoen-skatten, Solbergvasen, en av landets eldste steinalderboplasser og den største samlingen som er funnet av langhus fra jernalderen, bare for å nevne noe.

Kultursjef Lidia Myhre deltok også på forumet. Hun avsluttet med å utfordre Kulturminnerådet til å komme med ideer til hvordan kulturhistorien kan synliggjøres når den nye Hokksund ungdomsskole skal utsmykkes.

Årets kulturminneforum samlet rundt 25 interesserte deltakere.