På tide å tenke større rundt formidling av Øvre Eikers kulturarv?

Onsdag 7.desember

kl. 19.00

Øvre Eiker bibliotek

Christer Best Gulbrandsen

Christer Best Gulbrandsen

Bernt-Egil Tafjord

Bernt-Egil Tafjord

Eiker har en mangfoldig og spennende kulturhistorie som spenner over mange tusen år. Det er nok å nevne stikkord som Fossesholm, Hassel jernverk, Nøstetangen glassverk, Fiskum gamle kirke, Hoen-skatten, Solbergvasen, bygdeborgene og Fiskumøksa – samt de nyeste tilskuddene: en av landets eldste steinalderboplasser på Fiskum og jernalderboplassene ved Haug kirke og på Sem.

Øvre Eiker Kulturminneråd har helt siden det ble opprettet for ti år siden vært opptatt av å formidle denne kulturarven, både til de som besøker bygda og til de som bor her, ikke minst til barn og unge. Dette er også ett av de viktigste målene med den kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer som kommunen er i ferd med å lage og som skal behandles av kommunestyret i løpet av våren 2017. Derfor er det naturlig å stille spørsmålet om det er på tide å tenke litt større rundt formidling av disse kulturminnene.

Dette blir derfor tema for årets kulturminneforum, som arrangeres på Øvre Eiker bibliotek onsdag 7/12 kl. 19.00. Som innledere har vi invitert Øvre Eikers nye kultursjef , Christer Best Gulbrandsen, og arkeolog Bernt-Egil Tafjord, som har stått i spissen for de oppsiktsvekkende arkeologiske funnene som er gjort i kommunen de siste årene. Denne gangen er det ikke selve funnene som står i fokus, men spørsmålet om hva som kan gjøres for å at de ikke skal bli glemt. Spesielt er det en utfordring med funnsteder der det ikke er så mye å se over bakken – som ved Sem og Hoen-skatten.

Hva kan kommunen gjøre for å få til dette, og hva kan frivillige krefter og eierne av kulturminnene bidra med? Og hvordan kan ny teknologi tas i bruk for å gjøre historien levende?

Vi kan ikke love at Gulbrandsen og Tafjord kan gi noe klart og definitivt svar på disse spørsmålene. Men vi er sikre på at de kommer til å presentere interessant innspill og idéer, som forhåpentligvis fører til en spennende diskusjon.
 

Program:

  • Velkommen v/leder i Øvre Eiker Kulturminneråd, Nils Petter Hobbelstad
  • Kultursjef Christer Best Gulbrandsen: “Kulturminner og livskraft”
  • Arkeolog Bernt-Egil Tafjord: “Gammel historie presentert på en ny måte”
  • Kort pause med kaffeservering og kringle
  • Kort presentasjon av Kulturminnerådets formidlingsprosjekter
  • Ordet fritt – diskusjon

Arrangementet er gratis og alle er hjertelig velkommen!

 

                                                                                                              Øvre Eiker Kulturminneråd