Print Friendly, PDF & Email

Hva skjer på kulturminnefronten i Eikerbygda?

Spennende kulturminneforum onsdag 21.april

Onsdag 21.april inviterte Øvre Eiker Kulturminneråd til sitt årlige ”forum”, som er en møteplass mellom kommunen og det frivillige kulturminnevernet. Det ble informasjon om kulturminnerådets arbeid og om kommunens nye kulturstrategi. Samtidig ble det tid til en fyldigere presentasjon av kulturminnearbeidet i Bingen og av Motorhistorisk Senter på Burud.

Rundt 30 mennesker deltok på årets Kulturminneforum, som ble holdt i kantina på Øvre Eiker Rådhus. FOTO: BJØRN VASSENGEN

Kulturminneforum ble arrangert for første gang i fjor, da temaet var ”Hva skjer på Eiker i Kulturminneåret 2009?” Kulturminnerådet synes dette var så vellykket at de ville gjenta det i 2010. Ønsket er at dette skal bli en fast møteplass mellom alle som er engasjert i kutlurminnevern: Kommunen, museene, grendeutvalgene, organisasjoner og ikke minst det publikumet som interesserer seg for lokalhistorie og kulturminner.
 
Kulturminnerådet informerte om sitt eget arbeid, og om de oppgavene som ligger foran oss. Stikkord er ny bygdebok, kulturstier, innsamling av muntlige tradisjoner og kulturminnevernplan. Det ble også gitt en orientering om status for prosjekter der Kulturminnerådet er involvert.

 

I Bingen har det de siste årene blitt arbeidet systematisk med å ta vare på gammel historie og kulturminner. Jon Ola Tobiassen og Sidsel Sønju fortalte om dette og presenterte noen av resultatene. Forhåpentligvis kan det som skjer i Bingen inspirere til liknende prosjekter andre steder i kommunen!

Kultursjef Lidia Myhre var invitert for å fortelle litt om arbeidet med kommunens nye kulturstrategi. Det ble tatt godt imot at kulturminnevern er utpekt som ett av de viktigste satsningsområdene på kulturfronten i årene 2010-2020, sammen med barn og unge, kultur og næring og det frivillige kulturlivet. Hun konkluderte med at det lokale kulturminnevernet står foran mange spennende muligheter og utfordringer i årene som kommer.

Fire sentrale aktører på årets Kulturminneforum. Fra venstre Jon Ola Tobiassen og Sidsel Sønju, som presenterte prosjektet «Bingsvassdragets Historie», kultursjef Lidia Myhre, som orienterte om arbeidet med ny kommunal kulturstrategi og Kulturminnerådets leder, Arild Mikkelsen. FOTO: BJØRN VASSENGEN

Jostein Barstad, nylig pensjonert som rådmanni Øvre Eiker, var også gjest på årets Kulturminneforum…

…og presenterte Motorhistorisk Senter på Burud, der gamle bilmodeller og nostalgi fra 1950-og 60-tallet er sentrale elementer.

På Burud gjenskapes den tida da bilen kunne realisere folks drømmer…

… blant annet ved en kjøretur gjennom Bingen på «De små gleders vei»…

…der pensjonerte rådmenn og andre livsnytere i rolig tempo kan oppleve alt det Bingen har å by på av natur og kulturminner!