Bakke kirke: Gravsted for de fattige ved Hassel jernverk. 

Onsdag 22. november kl. 18.00 inviterer Eiker Historielag, Øvre Eiker kirkelige fellesråd og Øvre Eiker kommune til en samling på Menighetssenteret i Hokksund for alle som er interessert i lokale kulturminner. I år skal vi spesielt fokusere på gravminner, og det blir foredrag om dette av Tove Frøvoll Thoresen, som er seniorrådgiver hos statsforvalteren.

Historielaget, Kirkelig fellesråd og kommunen samarbeider om å lage en verneplan for kulturminner på gravstedene i Øvre Eiker. Her ønsker vi innspill fra lokale registreringsgrupper med utgangspunkt i Historielagets medlemmer og de lokale menighetene.

Etter en kaffepause blir det også en generell presentasjon av Øvre Eiker kommunes handlingsplan for kulturminner. Her stiller vi blant annet spørsmål om hva som kan gjøres for å gjøre funnene fra Sem og andre kulturhistoriske skatter fra Eiker bedre kjent. Det blir anledning til å stille spørsmål og komme med innspill til det videre arbeidet med dette.

Hilsen

                    Eiker Historielag                     Kirkevergen i Eiker                     Øvre Eiker kommune