Print Friendly, PDF & Email

Kulturminner på Ulverud gård?

Tekst: Frode Caspersen NE
Foto: Gjermund Glittfjell
05.11.2009

Arkeolog Camilla Jacobsen

Tirsdag 7. oktober 2009 begynte arkeolog Camilla Jacobsen fra Buskerud fylkeskommune sitt registreringsarbeid på jordene til Ulverud gård i Solbergelva. Det er den nye veitraseen til framtidig bebyggelse i Ulverudbrøttet i lia ovenfor som er av interresse.

Utbygger er nemlig forpliktet til iht. kulturminnelovens § 9 å sjekke grunnforholdene for å se etter kulturminner før utbygging. Hele veitraseen er på ca. 700 meter. Grøfta er tre meter bred og en halv meter dyp, og det ble lagt ned rør etter at traseen var undersøkt.
Det en stort sett kan finne ved en slik undersøkelse, er rester etter kokegroper, boplasser og gravplasser. Bernt Egil Tafjord forteller til Eiker Arkiv at det (dessverre) ikke ble funnet spor av kulturhistorisk interesse. Kjedelig for arkeologene skulle vi tro, men sikkert en gladnyhet for utbyggerne…